Zdjęcie Ćwiczenia gminne jednostek OSP gminy Pawonków
W dniu 21.10.2006 roku na terenie Nadleśnictwa Lubliniec odbyły się ćwiczenia gminne jednostek OSP gminy Pawonków. Organizatorem ćwiczeń był Urząd Gminy Pawonków przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. W cwiczeniach udział brały jednostki: OSP Łagiewniki Wielkie, OSP Łagiewniki Małe, OSP Gwoździany, OSP Solarnia, OSP Skrzydłowice, OSP Pawonków , OSP Koszwice, OSP Kośmidry, OSP Draliny i OSP Lisowice.
Celem ćwiczeń było doskonalenie czynności podczas gaszenia pożaru lasu oraz doskonalenie współpracy pomiędzy jednostkami w czasie realizacji akcji gaśniczej. Kierownikiem ćwiczeń oraz dowódcą jednostek ćwiczących był Hubert Swoboda - Komendant Gminny ochrony przeciwpożarowej gminy Pawonków.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 08.30 alarmowaniem przez Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP w Lublińcu jednostek OSP z terenu gminy Pawonków. Ćwiczenie praktyczne zostało poprzedzone wykładami, które poprowadzili m.in. przedstawiciele Nadleśnictwa Lubliniec. Po zajęciach teoretycznych i przedstawieniu przez komendanta gminnego założeń do ćwiczeń, zastępy przystąpiły do gaszenia fikcyjnego pożaru.

Po zakończeniu działań praktycznych nastąpiło zakończenie, ocena i podsumowanie ćwiczeń. Oceny ćwiczeń dokonali rozjemcy: kpt. Jerzy Mrugała oraz ogn. Jan Nowacki. Podczas ćwiczeń strażacy wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem w realizacji powierzonych im zadań. Posiadany przez jednostki OSP gminy Pawonków sprzęt sprawdził się w warunkach bojowych. Strażacy mieli tylko trudności ze sprawnym dostarczaniem wody do pożaru ze względu na roślinność, która zalegała w punkcie czerpania wody. Na zakończenie zabrał głos obecny na ćwiczeniach wójt gminy Pawonków mgr inż. Henryk Swoboda.