Zdjęcie Obchody Dnia Strażaka 2015

W dniu 20.05 2015 roku o godz.13.00  w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Lublińcu przy ul. PCK 10 rozpoczęto uroczyste obchody Dnia Strażaka 2015. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach – nadbrygadier Marek RĄCZKA oraz Starosta Powiatu Lublinieckiego Pan Joachim SMYŁA. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele władz samorządowych powiatu lublinieckiego, Komendanci, Dyrektorzy i Kierownicy instytucji współpracujących z naszą komendą.

W trakcie uroczystości poświęcony został podnośnik hydrauliczny z drabina ratowniczą PMT-25D o wysokości ratowniczej 23m z możliwością ograniczenia skażeń na wysokości. Pojazd wyposażony jest  w sprzęt ratownictwa wysokościowego, technicznego i medycznego taki jak  skokochron, aparaty powietrzne, kamera termowizyjna, torba medyczna, oraz  agregat prądotwórczy. Zakup został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze  środków budżetu państwa.

Strażacy KP PSP w Lublińcu otrzymali jako dowody uznania dla swej humanitarnej służby odznaczenia resortowe, dyplomy, nagrody oraz awanse do wyższych stopni służbowych. Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej która nadawana jest za ofiarność i odwagę w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz za wybitne osiągnięcia służbowe; wyróżnieni zastali: st. kpt. Michał BREGUŁA oraz st. ogn. Marek SZYSZKA. Medal honorowy im. Bolesława CHOMICZA otrzymał druh Franciszek PLUTA z jednostki OSP Skrzydłowice.

Medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:  złoty medal otrzymał dh Mirosław GAŁUSZKIEWICZ Komendant Miejski OSP w Lublińcu, medale srebrne: st. ogn. Adam RAKOWIECKI – starszy ratownik KP PSP w Lublińcu, Ks. Antoni ZAJĄC proboszcz parafii na Steblowie, Pan Leszek LIGOWSKI – kierownik wydziału komunikacji, drogownictwa i transportu starostwa powiatowego. 

Brązowym Medalem zostali wyróżnieni: Pan Jurand IRLIK – Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Pan Waldemar HYLLA – Nadleśniczy nadleśnictwa Herby, Pan Krzysztof LYSIK – Nadleśniczy nadleśnictwa Koszęcin, mł. insp. Rafał KUTER – Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu, ppłk Jolanta FIGLAK – dyrektor Zakładu Karnego w Lublińcu,.

Na wniosek Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublińcu dh Marek WRĘCZYCKI  otrzymał  złoty medal po raz drugi natomiast brązowym  Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został podinspektor Mirosław GAWROŃSKI –  Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego  Komendy Powiatowej Policji w  Lublińcu. Medale te nadawane są za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił również st. ogn. Piotra GONIWIECHĘ dyplomem za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych,.

Dzień Strażaka to również okazja do wręczenia nominacji na wyższe stopnie służbowe. Awanse otrzymali – (wykaz wg. nowych stopni) korpus oficerski: mł. kpt. Mirosław GAŁUSZKIEWICZ, mł. kpt. Sebastian PAGÓREK, korpus aspirancki: asp. sztab. Michał KAMIŃSKI, asp. sztab. Damian PIĄTEK, asp. Dawid BURZYK, asp. Piotr SKUBAŁA, korpus podoficerski: st. ogn. Adam RAKOWIECKI, ogn. Sławomir JELONEK, mł. ogn. Janusz JENSZCZOK, mł.ogn. Łukasz MARUSZCZYK, st. sekc. Maciej DODAT, st.sekc. Sebastian KANDZIA, st.sekc. Michał WALASIK, st.sekc. Grzegorz WĘGRZYŃSKI korpus szeregowych: st.str. Marcin BOLA, st. str. Rafał GAJOWSKI.

Z okazji Dnia Strażaka starosta lubliniecki przekazał naszej komendzie sprzęt ratowniczy w postaci radiotelefonu cyfrowego, fantomy do ćwiczeń z zakresu pomocy medycznej, zapory do systemów przeciwpowodziowych.

W trakcie uroczystości dzięki zaangażowaniu nadleśnictwa Koszęcin oraz wsparciu nadleśnictw powiatu lublinieckiego strażacy lublinieckiej komendy otrzymali szczególny prezent. Jest to drzewo - dąb strażacki FLORIAN, który został uroczyście posadzony. Symbolizuje on siłę, wytrwałość
i niezłomność w pokonywaniu trudów i wyzwań jakie stoją przed nami w naszej codziennej służbie.

Z okazji naszego święta Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu zorganizowała w tym roku po raz piąty Powiatowy Konkurs Plastyczny  dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Strażak przyjaciel dzieci”.  Tradycyjnie nad konkursem honorowy patronat objął Starosta Lubliniecki Joachim Smyła.