W dniu 28.04.2010 r. odbyły się ćwiczenia Kompanii Gaśniczej OSP Nr 7 "LUBLINIEC" Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. W skład kompanii wchodzą następujące jednostki: OSP Solarnia, OSP Ciasna, OSP Sieraków, OSP Woźniki, OSP Łagiewniki Wielkie, OSP Kamienica Śląska, OSP

Koszęcin, OSP Gwoździany, OSP Sadów, OSP Strzebiń, OSP Kochcice, OSP Kochanowice.
Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 7.00 rano od zaalarmowania jednostek OSP i wskazania rejonu koncentracji (parking za restauracją "Jeżowianka" w Jeżowej). Po osiągnięciu przez całość kompanii rejonu koncentracji nastąpiło sprawdzenie stanów osobowych, przegląd samochodów oraz wyposażenia i dokumentacji zastępów biorących udział w ćwiczeniach. Następnie zostały przeprowadzone zajęcia szkoleniowe. Po przeprowadzonym szkoleniu następuje dysponowanie pododdziałów do miejsca realizacji ćwiczeń - firma INVADO - Dzielna ul. Leśna 2.