Zdjęcie Ćwiczenia doskonalące na zbiorniku wodnym w Lisowie z udziałem WOPR
W dniach 1, 2 i 3 lipca br. na zbiorniku wodnym w Lisowie odbyły się zintegrowane ćwiczenia praktyczne ratowników lublinieckiej komendy Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Celem ćwiczeń było poznanie i doskonalenie technik stosowanych podczas akcji ratowniczych z brzegu (rzutka, pas ratowniczy, zabezpieczenie ratownika działającego na wodzie), bądź też z łodzi czy  pontona. Ćwiczenia praktyczne zostały poprzedzone zajęciami szkoleniowymi, które prowadzone były przez instruktorów WOPR. Przedsiewzięcie było doskonałą formą wymiany doświadczeń i elementem zacieśnienia współpracy pomiędzy podmiotami ratowniczymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w zakresie ratownictwa na akwenach wodnych  w powiecie lublinieckim.