W ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom" Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublińcu Filia Nr 3 zorganizowała w dniu 12 maja 2010 roku spotkanie dzieci z przedstawicielem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Mł. kpt. Karina Szwed przeczytała podczas spotkania przygotowaną bajkę o strażaku.
W ramach akcji strażacy komendy przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego zachowania się w domu i poza nim, zapoznano dzieci z pracą strażaka oraz przeprowadzono pokaz samochodu ratowniczo - gaśniczego.