Zdjęcie Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Strażak przyjaciel dzieci”
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu zorganizowała w tym roku po raz pierwszy Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Strażak przyjaciel dzieci". Nad konkursem honorowy patronat objął Starosta Lubliniecki Joachim Smyła.

Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci zawodu strażaka, poszerzanie wiedzy na temat różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń w życiu codziennym oraz kształtowanie właściwych postaw u dzieci. Uczestnikami konkursu były dzieci przedszkolne w dwóch grupach wiekowych: Grupa młodsza: wiek 3 - 4 lata, Grupa starsza: wiek 5 - 6 lat.Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, udział wzięło 26 przedszkoli powiatu lublinieckiego (z 32), które nadesłały łącznie 281 prac, w tym w kategorii 3-4 lata: 40 prac, w kategorii 5-6 lat: 241 prac.
Głównym kryterium oceny rysunków była samodzielność wykonania pracy oraz zgodność z tematem.

W kategorii dzieci młodszych wyłoniono laureatów:
1. I miejsce: Milena Duda l. 4 - przedszk. Nr 4 Lubliniec
2. II miejsce: Julia Knop l. 4 - Przedszk. Nr 2 Lubliniec
3. III miejsce: Marlena Śliwa l. 4 - Przedszk. „Pluszowego Misia" Pawonków
4. I wyróżnienie: Adam Sneka l. 4 - Przedszk. Herby
5. wyróżnienie: Karolina Sklorz l. 4 - Przedszk. Wędzina
6. wyróżnienie: Kacper Jagusiak l. 4 Przedszk. Lisów
7. wyróżnienie: Weronika Kubosz l. 4 - Przedszk. Wędzina
8. wyróżnienie: Dawid Kołodziejczyk l. 3 - Przedszk. „Pluszowego Misia" Pawonków

W kategorii dzieci starszych wyłoniono laureatów:
1. I miejsce: Karolina Krupa l. 6 - Przedszk. Nr 7 Lubliniec
2. II miejsce: Emilia Christof l. 6 - Przedszk. Nr 4 Lubliniec
3. III miejsce: Mateusz Naczyński l. 6 - Przedszk. Nr 2 Lubliniec
4. I wyróżnienie: Zuzanna Wysłucha l. 6 - Przedszk. Nr 7 Lubliniec
5. wyróżnienie: Dominik Paszewski l. 5 - Przedszk. Wędzina
6. wyróżnienie: Magdalena Obrzud l. 6 Przedszk. Samorząd. Kochanowice
7. wyróżnienie: Wiktor Walasik l. 5 - Przedszk. Samorząd. Olszyna
8. wyróżnienie: Adam Pogrzeba l. 6 - Przedszk. Samorząd. Lisów

Wręczenie nagród i dyplomów za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej odbyło się 14.05.2010 r. podczas obchodów „Dnia Strażaka" na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Lublińcu.
Nagrody wręczał Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu bryg. Michał Chrząstek oraz Sekretarz Powiatu Pani Danuta Lampka.
Dyplomy dla wyróżnionych dzieci zostały wręczone w poszczególnych przedszkolach.