Zdjęcie V NIEBIESKI FESTYN
Dnia 28 maja 2010 roku w Parku Miejskim w Lublińcu odbył się V Niebieski Festyn organizowany przez IPA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Region Lubliniec. Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Lublińcu zaprezentowali podczas festynu dwa wozy: samochód specjalny z podnośnikiem hydraulicznym - drabiną oraz samochód ratowniczo - gaśniczy.
„Niebieski Festyn" to spotkanie, które ma na celu propagowanie bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych mieszkańców ziemi lublinieckiej, zachowań pozwalających uniknąć niebezpieczeństw w drodze do miejsca nauki oraz w ruch drogowym oraz zapoznać dzieci ze służbami ratowniczymi działającymi w powiecie.