Dnia 4 lipca 2010 roku odbędzie się „Dzień Otwartej Strażnicy" na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej przy ul. PCK 10 w Lublińcu. Od godziny 10.00 do 19.00 tego dnia będzie można zobaczyć sprzęt pożarniczy, samochody ratowniczo - gaśnicze, będzie można również zapoznać się z pracą Powiatowego Stanowiska Kierowania.

O godzinie 16.00 i 18.00 odbędą się:
• pokazy gaszenia pożaru z instruktażem gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym,
• pokazy udzielania pierwszej kwalifikowanej pomocy medycznej z możliwością instruktażu osób uczestniczących,
• prelekcje na temat prawidłowego zgłaszania wszelkiego rodzaju zagrożeń przez osoby dzwoniące na numery alarmowe. Wyjaśnienie znaczenia prawidłowego przekazania zgłoszenia, a także wyjaśnienie zasad używania numeru alarmowego 112.
Akcja organizowana jest w związku z jednodniową zbiórką publiczną Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem „STOP POWODZIOM!" Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.wosp.org.pl.

Serdecznie zapraszamy!