Zdjęcie Zakup sprzętu specjalistycznego - zestaw wysokociśnieniowych poduszek powietrznych.

W celu zapewnienia wysokiej jakości działań ratowniczych, a przez to bezpośrednią ochronę życia i zdrowia ludzi a także ochronę środowiska naturalnego na terenie naszego powiatu Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu wzbogaciła się o sprzęt, którego zastosowanie rozszerza wachlarz możliwości ratowniczych, bezpośrednio skraca czas wykonania  czynności ratujących życie i zdrowie człowieka, minimalizuje skutki niekorzystnych zdarzeń oraz ogranicza zanieczyszczenie środowiska. Jest to pneumatyczny sprzętu specjalistycznego w postaci zestawu poduszek powietrznych wysokociśnieniowych. Poduszki pneumatyczne to niezbędne elementy w sytuacjach ratowniczych dotyczących szybkiego ratunku dla osób uwięzionych w pojazdach, niezwłocznej reakcji w przypadku wypadków w transporcie materiałów niebezpiecznych, a także w trakcie katastrof budowlanych, gdzie występuje konieczność przemieszczenia elementów konstrukcyjnych budynku i przeszukania gruzowiska.

Posiadanie sprzętu pneumatycznego ma swoje szczególne uzasadnienie w związku z zagrożeniami płynącymi m. in. w związku z działalnością Zakładu Dużego Ryzyka tj. Bazy Paliw nr 3 w Boronowie oraz infrastrukturą rurociągu PERN a w rezultacie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i ochrona mieszkańców wszystkich gmin powiatu lublinieckiego przed skutkami miejscowych zagrożeń i katastrof. Pozyskany zestaw sprzętu ciśnieniowego charakteryzuje się następującymi parametrami:

1. Poduszka wysokociśnieniowa SLK19:
  - zbrojenie aramidowe
  - rozmiar 550x550mm
  - max. siła podnoszenia 20,25[t]
  - max. wys. podnoszenia 27 cm
  - ciśnienie. robocze 8 [bar]
  - waga 8,1 [kg]

 2. Sterownik podwójny w obudowie z tworzywa, 8 bar
 3. Reduktor butlowy 200/300 [bar]
 4. Wąż  zasilający 8 bar; długość 10m – 2 szt
 5. Wąż z zaworem odcinającym.

Środki finansowe na zakup wymienionego sprzętu zostały przekazane przez Fundację Grupy PERN – „Przyjaźń” która działa od kwietnia 2013 roku dzięki środkom przekazywanym przez fundatorów - PERN „Przyjaźń” S.A. oraz „OLPP” sp. z o.o.  Fundacja w sposób strategiczny i długofalowy realizuje działania w obszarze zaangażowania społecznego. W ramach celów określonych w statucie udziela pomocy filantropijnej