Wspólna kampania informacyjna Komendy Głównej PSP oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nieużytków rolnych. 

 

FILM

https://www.youtube.com/watch?v=0ni5vVhxzLc#t=22https://www.youtube.com/watch?v=0ni5vVhxzLc#t=22

STATYSTYKA

 statystyka.pdf

 

MATERIAŁY NA STRONIE KG PSP

http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Rozpoczecie-kampanii-STOP-pozarom-traw/idn:35876