W dniu 18.04.2016 roku w godz. 8.30 - 12.00 odbyły się ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego Kompania Specjalna Powodziowo Pompowa KATOWICE 2.

Ćwiczenia odbyły się w siedzibie KP PSP w Lublińcu. Głównymi celami ćwiczeń było:

a)    sprawdzenie możliwości samodzielnego działania kompanii specjalnej powodziowej pompowej COO  „KATOWICE 2”,

b)    sprawdzenie efektywności alarmowania po ogłoszeniu alarmu przez SK KW w Katowicach zastępów biorących udział w ćwiczeniach,

c)    sprawdzenie możliwości i zasad współdziałania wyznaczonych zastępów w związkach taktycznych,

d)    sprawdzenie stanu technicznego, wyposażenia i dokumentacji zastępów wchodzących w skład Kompanii „KATOWICE 2” Centralnego Odwodu Operacyjnego,

e)    sprawdzenie umiejętności ratowników w zakresie wykorzystania sprzętu technicznego będącego na wyposażeniu specjalistycznych związków taktycznych,

f)     sprawdzenie organizacji łączności przy dysponowaniu zastępów poza powiat w myśl obowiązujących wytycznych w tym zakresie.

 

Galeria: