Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu włączyła się w organizację „Lublinieckiego Rajdu Rowerowego" organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Lubliniec.
Rajd odbył się w dniu 23.09.2010 r., uczestnicy brali udział w trzech prezentacjach usytuowanych na różnych boiskach „Orlik 2012". Prezentacje i pokazy były przygotowane przez: ratowników medycznych, strażaków PSP i policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili pogadankę i pokaz sprzętu ratowniczo - gaśniczego przy boisku na ul. Wyszyńskiego w Lublińcu.
Przedsięwzięcie skierowane zostało do uczniów lublinieckich szkół podstawowych i gimnazjów, a ukierunkowane na propagowanie bezpieczeństwa w ruch drogowym oraz walkę z patologiami na terenie miasta Lublińca.