W dniu 11.05.2016 roku odbyły się ćwiczenia Kompanii Gaśniczej Nr 7 "Lubliniec" Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na obiekcie zakładu produkcyjnego „DA GAMA” w Lublińcu w obrębie  Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Inwestycyjnej 4.

            W ćwiczeniach obok zastępów Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Lublińcu udział brały jednostki OSP z Solarni, Ciasnej, Sierakowa, Woźnik, Łagiewnik Wielkich, Kamienicy Śląskiej, Koszęcina, Gwoździan, Sadowa, Strzebinia, Kochcic, Kochanowic, Psar,  Wojskowej Straży Pożarnej Z JW. Komandosów.

            Po przybyciu jednostek do rejonu koncentracji w siedzibie KP PSP w Lublińcu dokonano przeglądu zastępów, kontroli wyposażenia oraz umundurowania strażaków. Następnie omówiono cel ćwiczeń oraz zasady bhp, a także metody prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów budynków produkcyjno – magazynowych. Realizacja poszczególnych etapów ćwiczeń polegała min. na ewakuacji pracowników zakładu, udzielania osobom poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy, gaszeniu płonącego pojazdu w hali załadunkowej, niedopuszczeniu do rozprzestrzenienia się pożaru na cały obiekt zakładu oraz zapewnienie ciągłości podawania wody dla zastępów gaśniczych
w oparciu o zbiornik przeciwpożarowy.

            Celem ćwiczeń było sprawdzenie oraz doskonalenia współdziałania poszczególnych zastępów wchodzących w skład kompanii. Doskonalono również metody skutecznego współdziałania  pomiędzy zespołami wchodzącymi w skład sztabu komendanta powiatowego PSP, a zastępami uczestniczącymi w ćwiczeniach, podczas pożarów obiektów przemysłowych.

 

Galeria: