W dniu 20.05 2016 roku o godz.13.00  w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Lublińcu przy ul. PCK 10 rozpoczęto uroczyste obchody Dnia Strażaka 2016 oraz rocznice 65-lecia powstania Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi Dyrektor Biura Posła na sejm RP Andrzeja GAWRONA Pan Dawid SMOL,  Zastępca Śląskiego Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach – st. bryg. Jeremii SZCZYGŁOWSKI oraz Starosta Powiatu Lublinieckiego Pan Joachim SMYŁA. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele władz samorządowych powiatu lublinieckiego, Komendanci, Dyrektorzy i Kierownicy instytucji współpracujących z naszą komendą.

 

Strażacy KP PSP w Lublińcu otrzymali jako dowody uznania dla swej humanitarnej służby odznaczenia resortowe, dyplomy, oraz awanse do wyższych stopni służbowych. Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej która nadawana jest za ofiarność i odwagę w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz za wybitne osiągnięcia służbowe; wyróżnieni zastali: kpt. Robert MAZUR oraz ogn. Marek MAJCHRZAK. Złotym Znakiem Związku OSP RP wyróżniony został druh Jerzy LESZ Prezes jednostki OSP Skrzydłowice.

Medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:  złote medale otrzymali mł. bryg. Janusz BULA- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu, mł. bryg. Jerzy MRUGAŁA – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Lublińcu, kpt. Piotr CHMURAK – Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowana, st.asp. Marian DROŹDZIOK – Zastępca Dowódcy Zmiany I oraz Pan Adam KOCZYBA – Prezes Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublińcu.

Medale srebrne otrzymali: st.asp. Krzysztof BRZOZOWSKI – dowódca zastępu, mł. ogn. Piotr GROBARA – ratownik – kierowca.

Brązowymi medalami wyróżnieni zostali: Jurand IRLIK – Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Halina TRYBUS – Naczelnik wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu, Zbigniew NIEWIADOMSKI - Właściciel Zakładu Kominiarskiego w Lublińcu, Ryszard PASIERB - Właściciel Zakładu Kominiarskiego w Lublińcu, Marek KĄPAŁA – Właściciel firmy KOSPAN Ciasna, st. kpt. Marcin ŚMIAŁKOWSKI – Zastępca Dowódcy zmiany II, asp. Marcin KULEJ – dowódca zastępu, mł.asp. Adam KACZMARCZYK – operator sprzętu specjalnego, st. ogn. Sławomir JELONEK -  ratownik – kierowca, ogn. Paweł GÓRNIAK – ratownik, mł. ogn. Janusz JENSZCZOK – ratownik – kierowca, sekc. Stanisław TABOR – młodszy ratownik – kierowca.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił również st. asp. Bogdana GROBARĘ  - Dowódcę zmiany III dyplomem za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych.

Dzień Strażaka to również okazja do wręczenia nominacji na wyższe stopnie służbowe. Awanse otrzymali – (wykaz wg. nowych stopni) korpus oficerski: st. kpt. Marcin ŚMIAŁKOWSKI – Zastępca Dowódcy zmiany. W korpusie podoficerskim: ogn. Paweł GÓRNIAK - ratownik, ogn. Rufin JAKSIK – ratownik - kierowca, mł. ogn. Sławomir MURGOT - ratownik, mł. ogn. Adrian TRACZ - ratownik - kierowca, st. sekc. Marcin CZORNIK - ratownik, st. sekc. Gabriel JAISCZOK – ratownik – kierowca.

Z okazji Dnia Strażaka Firma EJOT POLSKA w Ciasnej przekazała strażakom  trzy specjalistyczne latarki LED SURVIVOR,  które pozwolą na bezpieczne oświetlanie terenu podczas akcji ratowniczych prowadzonych w strefach zagrożonych wybuchem. Właściciele ZAKŁADU KOMINIARSKIEGO w Lublińcu przekazali dwa hełmy firmy Dräger, są to obecnie najnowocześniejsze i najbardziej ergonomiczne hełmy, które zabezpieczą naszych strażaków w trakcie prowadzonych akcji ratowniczo - gaśniczych.

Z okazji naszego święta Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu zorganizowała w tym roku po raz szósty Powiatowy Konkurs Plastyczny  dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Strażak przyjaciel dzieci”.  Tradycyjnie nad konkursem honorowy patronat objął Starosta Lubliniecki Joachim Smyła.

 

Galeria: