W dniu  29 czerwca 2016 r. na terenie naszej Komendy zostało zorganizowane V Sympozjum dla struktur ochrony przeciwpożarowej powiatu lublinieckiego.

Głównym celem przedsięwzięcia podobnie jak w latach ubiegłych, było przedstawienie trendów w rozwoju specjalistycznego sprzętu ratowniczego. W bieżącym roku szczególny nacisk został położony na sprzęt z zakresu ochrony osobistej strażaka oraz systemów powiadamiania o zaistniałych zdarzeniach. Prezentacje najnowszych trendów w zakresie sprzętu ochrony dróg oddechowych prowadziła firma DRÄGER, w zakresie umundurowania a w szczególności hełmów dla strażaków firma KZPT KALISZ. Systemy powiadamiania jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz ratowników zaprezentowała firma TETRATRONIK.

W prezentacji jak corocznie udział wzięli przedstawiciele Starostwa, Urzędów Miast i Gmin oraz strażacy jednostek OSP powiatu lublinieckiego.    

 

Galeria: