W ramach akcji „NIE DLA CZADU” w dniu 11.10.2016 roku zorganizowane zostało kolejne szkolenie dla dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. 

 Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu przeszkolili ww. funkcjonariuszy w zakresie zagrożeń jakie niesie tlenek węgla oraz zasad postępowania w przypadku podejrzenia występowania takiego zagrożenia. Szkolenie zostało skierowanie przede wszystkim dla dzielnicowych w związku z tym, że grupa ta ma często styczność z sytuacjami związanymi z interwencyjnym otwarciem mieszkań, wchodzeniem do mieszkań przedstawicieli innych służb bądź instytucji w obecności Policjanta oraz tym że mają oni bezpośredni kontakt z mieszkańcami przydzielonych im dzielnic.

Celem szkoleniem było przypomnienie zasad postępowania podczas sytuacji w których istnieje podejrzenie obecności tlenku węgla w otwieranym pomieszczeniu oraz wpływ tego gazu na ludzki organizm.

Ogólnopolska kampania prewencyjno - informacyjna „NIE DLA CZADU” prowadzona jest od 2010 r. pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

 czad-poradnik

 

Galeria: