W dniu 19.11.2016 roku w Koszęcinie odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublińcu. W zjeździe uczestniczyło 65 delegatów z jednostek OSP powiatu lublinieckiego, 18 przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego.

 

 

Obrady zaszczycili swoją obecnością min Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Gawron, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej dh Mieczysław SKRĘT, Starosta Powiatu Lublinieckiego Joachim Smyła oraz Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu st. bryg. Michał Chrząstek. Łącznie w Zjeździe uczestniczyło blisko 100 osób. W trakcie zjazdu dokonano podsumowania działalności ustępującego Zarządu oraz omówiono najistotniejsze problemy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w powiecie lublinieckim. W trakcie zjazdu wręczone zostały wyróżnienia zasłużonym druhom ochotnikom z powiatu lublinieckiego. Honorowym Medalem im. Józefa Tuliszkowskiego, którym nagradza się osoby posiadające wybitne osiągnięcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz strażaków, szczególnie wyróżniających się podczas prowadzenia akcji gaśniczych został wyróżniony dh Stanisław Wręczycki z jednostki OSP Kochcice. Jest on pierwszym druhem w powiecie lublinieckim który otrzymał tak wysokie wyróżnienie. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza nadawanym za zasługi dla rozwoju i umacniania ochotniczych straży pożarnych wyróżniony został dh Tadeusz Ślusarczyk z jednostki OSP w Kochanowicach.

Kulminacyjną częścią zjazdu było zatwierdzenie nowego Składu Zarządu Oddziału Powiatowego oraz wybór nowej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Lublińcu. I tak Zarząd Oddziału Powiatowego na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes                   - dh Krzysztof Strzoda
 2. Wiceprezes            - dh Alojzy Cichowski
 3. Wiceprezes            - dh Bogdan Brol
 4. Sekretarz               - dh Piotr Parys
 5. Skarbnik                - dh Edward Opiełka
 6. Członek prezydium  - Joachim Smyła – Starosta powiatu lublinieckiego
 7. Członek prezydium - st. bryg. Michał Chrząstek – Komendant Powiatowy PSP
 8. Członek prezydium - dh Roman Banduch
 9. Członek prezydium - dh Marek Czernikowski
 10. Członek prezydium - dh Krzysztof Olczyk
 11. Członek zarządu     - dh Ireneusz Czech
 12. Członek zarządu     - dh Zdzisław Kulej
 13. Członek zarządu     - dh Bronisław Tukaj
 14. Członek zarządu     - dh Bogusław Badura
 15. Członek zarządu     - dh Krzysztof Nowacki
 16. Członek zarządu     - dh Andrzej Styczyrz
 17. Członek zarządu     - dh Norbert Hadzik
 18. Członek zarządu     - dh Józef Pieda
 19. Członek zarządu     - dh Marcin Bryłka
 20. Członek zarządu     - dh Damian Nowacki

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego przedstawia się następująco:

 1. Przewodniczący  - dh Mirosław Gałuszkiewicz
 2. Wiceprzewodniczący - dh  Alfred Jochem
 3. Sekretarz - dh Marek Szyszka
 4. Członek - dh Ryszard Rauchut
 5. Członek - dh Marek Ulfig
 6. Członek - dh Roman Kołaczuch
 7. Członek - dh Rafał Ulfik
 8. Członek - dh Daniel Kozioł

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublińcu - zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach wybrał:Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

 1. dh Krzysztof Strzoda
 2. dh Bogdan Brol

Delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzki  ZOSP RP

 1. dh Krzysztof Strzoda
 2. dh Krzysztof Olczyk
 3. dh marek Czernikowski
 4. dh Edward Opiełka

Zjazdowi przewodniczył dh Zbigniew Seniów, funkcję sekretarza pełnił mł. bryg. Piotr Parys

 

Galeria: