W dniu 22.11.2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Lublińcu przeprowadzona została prezentacja nt. ogólnopolskiej kampanii społecznej „Czad i Ogień - obudź czujność”. W trakcie prezentacji zostały przedstawione informacje dotyczące przyczyn powstawania pożarów mieszkań, sytuacji w których dochodzi do zatruć tlenkiem węgla i jak ich unikać oraz jak zachować się po zauważeniu pożaru i w jego trakcie. Zaprezentowano korzyści wynikające z stosowania czujników tlenku węgla oraz gaśnic w warunkach domowych. Zostały rozdane ulotki informacyjne dotyczące ww. kampanii społecznej.

W drugiej części prelekcji omówiono temat "Kończę liceum mundurowe i co dalej – czy mogę zostać strażakiem?". Prezentacja przeznaczona była dla uczniów III klas mundurowych. Celem prezentacji było przybliżenie uczniom zawodu strażaka poprzez omówienie następujących zagadnień: „Co oznacza słowo służba dla społeczeństwa. Kto może zostać strażakiem – predyspozycje. Jak wstąpić w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. – wymagania. Służba kandydacka – uczę się w szkole pożarniczej”.

 

Galeria: