W dniu 12.01.2017 roku o godz. 16.30 w siedzibie KP PSP w Lublińcu odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej MSWiA „Czad i Ogień – Obudź czujność” oraz realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”.

 

Uczestnikami spotkania byli Prezesi, Naczelnicy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu lublinieckiego oraz Komendanci Gminni OSP. Celem spotkania było omówienie głównych celów kampanii społecznej Czad i Ogień – Obudź czujność oraz przygotowanie członków OSP do prowadzenia prelekcji podczas zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP lub spotkań organizowanych z mieszkańcami w celu uświadamiania im zagrożeń jakie za sobą niesie kontakt z tlenkiem węgla. W trakcie spotkania została podsumowana realizacja zadania publicznego w zakresie dofinansowania zakupów sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z dotacji MSWiA.

 

Galeria: