Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym oraz zwiększoną liczbę interwencji związanych ze zdarzeniami na akwenach wodnych w okresie ferii Państwowa Straż Pożarna włącza się w akcje pomocy w organizacji bezpiecznych lodowisk w ramach akcji KG PSP – „BEZPIECZNE LODOWISKA 2017”

Co należy zrobić:

 

  1. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu, zwanym dalej Zgłaszającym, na którym ma powstać lodowisko.
  2. Do prośby należy dołączyć pisemna zgodę władz samorządowych na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska.
  3. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie terenu przez zgłaszającego ( wyrównanie nawierzchni, usypanie band ze śniegu lub pisaku, ewentualne ustawienie barierek).
  4. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada Zgłaszający.
  5. Prośbę ze wszystkimi załącznikami należy skierować do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu ul. PCK 10

 

 

 

Galeria: