Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

wraz ze Starostą Lublinieckim,

który objął honorowy patronat nad konkursem,

zapraszają dzieci z przedszkoli naszego powiatu

do udziału w VII Powiatowym Konkursie Plastycznym

"Strażak – przyjaciel dzieci”

w ramach akcji  ‘Kręci mnie bezpieczeństwo!’.

 

Regulamin VII Powiatowego Konkursu Plastycznego

dla dzieci w wieku przedszkolnym

pod tytułem „Strażak –  przyjaciel dzieci”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu i objęty jest patronatem Starosty Lublinieckiego.
 2. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci zawodu strażaka – ratownika, poszerzanie wiedzy na temat różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń w życiu codziennym oraz kształtowanie właściwych postaw u dzieci.
 3. Uczestnicy konkursu:  dzieci przedszkoli powiatu lublinieckiego w wieku 3 – 6 lat. Uczestnicy startują w następujących kategoriach:
  I grupa: dzieci w wieku 5 – 6 lat (roczniki 2010 – 2011),
  II grupa: dzieci w wieku 3 – 4 lat (roczniki 2012 – 2013 i młodsze).
 4. Technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo z elementami kolażu. Nie będą uwzględniane prace z plasteliny i kompozycje przestrzenne. Format prac konkursowych:  A4.
 5.  Na odwrocie pracy powinno być podane: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, nr lub nazwa i miejscowość przedszkola, tel. kontaktowy do przedszkola.
 6. Termin składania prac do 19 maja 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, ul. PCK 10.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 maja 2017 roku.
 8. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Wybrane prace finałowe mogą być eksponowane w budynku Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu jak również zamieszczone na stronie internetowej www.straz-lubliniec.pl. Nadesłane prace stają się własnością komendy.