20 maja 2017 roku strażacy w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” włączyli się w akcję promującą zdrowy styl życia, transplantologię, krwiodawstwo i dawstwo szpiku organizowaną przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu we współpracy ze Starostwem oraz Urzędem Miasta Lubliniec „Twoje TAK ma znaczenie”.

Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu prowadzili wspólnie pokazy pierwszej pomocy. W ramach tego przedsięwzięcia  mieszkańcy naszego powiatu mieli możliwość zapoznania się z zasadami i metodami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanach nagłego zagrożenia życia. Strażacy zaprezentowali sposoby w jaki prowadzi się ocenę stanu zdrowia poszkodowanej osoby dorosłej, dziecka oraz niemowlaka. Omawiali również zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo -oddechowej oraz sposoby opatrywania ran. Ponadto uczestnicy akcji mieli możliwość praktycznego sprawdzenia nabytych umiejętności ratowniczych poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem fantomów.

Galeria: