W dniu 26.05 2017 roku o godz.13.00  w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Lublińcu przy ul. PCK 10 rozpoczęto uroczyste obchody Dnia Strażaka 2017 oraz rocznice 25-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi w Dyrektor Biura Posła na sejm RP Andrzeja GAWRONA Pan Dawid SMOL,  Przedstawiciel Śląskiego Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach – bryg. Bogusław DUDEK oraz Starosta Powiatu Lublinieckiego Pan Joachim SMYŁA. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele władz samorządowych powiatu lublinieckiego, Komendanci, Dyrektorzy i Kierownicy instytucji współpracujących z naszą komendą.

 

Strażacy KP PSP w Lublińcu otrzymali jako dowody uznania dla swej humanitarnej służby odznaczenia resortowe, dyplomy, oraz awanse do wyższych stopni służbowych. Medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali,  medalem srebrnym asp. Grzegorz PŁONKA, medalami brązowymi asp. Dawid BURZYK oraz st. sekc. Patryk LEWANDOWSKI.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił również st. ogn. Piotr KITĘ – operatora sprzętu specjalnego, dyplomem za wzorową postawę
i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych.

Dzień Strażaka to również okazja do wręczenia nominacji na wyższe stopnie służbowe. Awanse otrzymali (wykaz wg. nowych stopni)

Korpus oficerski:

bryg Janusz BULA – p.o. Komendanta Powiatowego PSP, st. kpt. Piotr CHMURAK – dyżurny operacyjny, st. kpt. Wojciech KWAPIEŃ- specjalista, st. kpt. Robert MAZUR - dyżurny operacyjny.

Korpus aspirancki

asp. sztab Andrzej PADUCH - dowódca zastępu, asp. sztab. Marcin WICIŃSKI - dowódca zastępu, st. asp. Marcin KULEJ - dowódca zastępu, st. asp. Grzegorz PŁONKA- dyżurny operacyjny, asp. Paweł GAJOWSKI - dowódca zastępu, asp. Adam KACZMARCZYK – starszy operator sprzętu specjalnego.

Korpus podoficerski

st.ogn. Marek MAJCHRZAK - operator sprzętu specjalnego, st.ogn. Krzysztof MAGDZIŃSKI starszy ratownik - kierowca, ogn. Marcin BRYŁKA – ratownik – kierowca, ogn. Damian MAGDZIŃSKI ratownik – kierowca, ogn. Piotr GROBARA ratownik – kierowca, ogn. Piotr KULIG ratownik – kierowca, ogn. Jolanta KISOW-DZIEMBALA - technik, mł. ogn. Maciej DODAT - ratownik, mł. ogn Sebastian KANDZIA - ratownik, mł. ogn Michał WALASIK – ratownik - kierowca, mł. ogn. Grzegorz WĘGRZYŃSKI - ratownik, st. sekc. Patryk LEWANDOWSKI - ratownik, st. sekc. Adam NIESŁONY - ratownik, st. sekc. Stanisław TABOR – ratownik - kierowca, sekc. Marcin BOLA – młodszy ratownik, sekc. Rafał GAJOWSKI – młodszy ratownik.

Z okazji naszego święta Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu zorganizowała w tym roku po raz siódmy Powiatowy Konkurs Plastyczny  dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Strażak przyjaciel dzieci”.  Tradycyjnie nad konkursem honorowy patronat objął Starosta Lubliniecki Joachim Smyła.

 

Galeria: