Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu rozpoczęła w dniu 30.05.2017 roku cykl spotkań skierowanych do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu lublinieckiego w ramach prewencji społecznej mającej na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

 Pierwszą szkołą do której zawitali strażacy była Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu. W trakcie spotkania z uczniami strażacy omówili min. tematy związane z akcjami społecznymi „Czad i ogień obudź czujność” „Kręci nas bezpieczeństwo” oraz „STOP pożarom traw” oraz przybliżyli zasady bezpiecznego zachowania się w następujących zagadnieniach:

„Bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza szkołą”,

„Jak zachować się w czasie pożaru”,

„Zasady prawidłowej ewakuacji”,

„Gdy poczujesz gaz…”,

„Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych”,

„Bezpieczeństwo na wakacjach…”.

Przeprowadzono również próbną ewakuację.

 Odbyło się również spotkanie instruktażowe zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa prowadzone przez Komendanta Powiatowego a skierowane do dyrekcji i nauczycieli którego celem jest budowanie świadomości oraz wiedzy, którą nauczycieli będą mogli przekazać uczniom.

 

 

Galeria: