W dniu 27 czerwca 2017 roku w trakcie „Dnia otwartej strażnicy w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu” organizowanego w ramach projektu Nasz Powiat – Nasze Pasje – Lato 2017” pod patronatem Starosty lublinieckiego odbyła się akcja społeczna pt. „Kręci mnie bezpieczeństwo” której inicjatorem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusz Błaszczak.

            Swoją obecnością zaszczycili nas: Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Gawron, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach st. bryg. Arkadiusz Biskup, przedstawiciel Starosty powiatu lublinieckiego Pani Halina Trybus -Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego oraz mieszkańcy powiatu lublinieckiego.

            Głównym celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem zarówno w szkole, domu jak i podczas wakacji. Jednym z celów było również przedstawienie trendów w rozwoju specjalistycznego sprzętu ratowniczego Choć bezpośrednimi adresatami projektu były dzieci i młodzież  powiatu lublinieckiego, wśród uczestników były również  osoby dorosłe, zainteresowane szeroko rozumiana tematyka bezpieczeństwa. Nie zabrakło również członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
i druhów z  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jak również przedstawicieli Miast i Gmin powiatu.

             W tym dniu na odwiedzających czekało wiele ciekawych atrakcji, na wstępie można było wysłuchać prelekcji dotyczących bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku nad wodą, zagrożeń związanych z wypalaniem traw oraz skutkami wynikającymi z obecności
w pomieszczeniach tlenku węgla. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz przygotowany przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Solarni, którzy zaprezentowali psy szkolone do działań ratowniczo – poszukiwawczych. Dzieci były szczególnie zafascynowane umiejętnościami, jakie pokazywały psy ratownicze.

              Zainteresowaniem, jak zwykle, cieszyła się wystawa sprzętu i samochodów pożarniczych, jakimi dysponują strażacy PSP jak i strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Ciasnej, Rusinowic i Lublińca. Najmłodsi uczestnicy spotkania chętnie wsiadali do pojazdów i z zaciekawieniem oglądali wnętrze oraz sprzęt pożarniczy.

 Szczególną niespodzianką dla dzieci był pożarniczy tor przeszkód, którego pokonanie uprawniało do otrzymania specjalnego certyfikatu oraz strażackiego upominku.

             Równolegle z innymi atrakcjami odbywało się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie chętni zapoznali się z zasadami ratowania życia i zdrowia ludzi oraz mieli możliwość praktycznego sprawdzenia nabytych umiejętności ratowniczych poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem fantomów. Można było także przejść przez zadymiony namiot.

            Zaproszeni przedstawiciele firm prezentowali najnowsze trendy w zakresie sprzętu specjalistycznego,  odzieży specjalnej, armatury wodno – pianowej oraz nowości w zakresie sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego.

            Nie brakowało chętnych do spróbowania swoich umiejętności w „gaszeniu pożaru” w ramach pokazu gaszenia ognia gaśnicami przygotowanymi i prezentowanymi przez jedna
z firm, po czym uczestnicy mogli zobaczyć pokaz działań ratowniczo – gaśniczych realizowanych przez zastępy PSP.

             Całość  zakończyła się wspólnym poczęstunkiem na którym wszyscy uczestnicy mogli posilić się tradycyjna strażacka grochówką. Komendant Powiatowy składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia.

 

Galeria: