W dniu 8.11.2017 r. na terenie firmy Ejot w Ciasnej,  przeprowadzono ćwiczenia praktyczne zastępów JRG PSP Lubliniec oraz zastępu ratowniczego OSP Ciasna. Ćwiczenia miały na celu przede wszystkim, doskonalenie współdziałania ratowników  PSP, miejscowej OSP oraz kierownictwa i pracowników zakładu podczas alarmu pożarowego.  Działania polegały na symulowanym wzbudzeniu dymem testowym czujki pożarowej, przesłanie sygnału alarmowego do SKKP w Lublińcu przez system sygnalizacji pożarowej  hali produkcyjno – magazynowej, a następnie realizacji zadań związanych z ewakuacją, działaniem podręcznym sprzętem gaśniczym przez pracowników oraz działanie gaśniczym straży pożarnej.

W ćwiczeniach brały udział 3 zastępy ratownicze PSP oraz zastęp OSP Ciasna.

 

Galeria: