W dniu 20 grudnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu odbył się uroczysty apel z okazji złożenia ślubowania trzech nowych strażaków przyjętych do służby w dniu 01.12.2018 roku.

Ślubowanie jest uroczystym i wymownym aktem w służbie pożarniczej. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej postanawia, że podejmujący służbę w Państwowej Straży Pożarnej strażak składa ślubowanie zgodnie z treścią roty ślubowania:

"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych, ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Ślubowanie złożyli:

- str. Kamil DRYNDA

- str. Adrian MAJER

- str. Bartosz STOLARSKI

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu bryg. Janusz BULA.

Po uroczystym ślubowaniu komendant wręczył strażakom akty ślubowania, pogratulował pozytywnego przejścia postępowania kwalifikacyjnego oraz życzył powodzenia w służbie.

Po ceremonii ślubowania odbyło się spotkanie wigilijne dla strażaków KP PSP w Lublińcu, poprzedzone poświęceniem przez Ks. Prałata Antoniego ZAJĄCA nowego sprzętu pożarniczego: średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego kategorii terenowej IVECO EUROCARGO oraz łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym marki MERCURY.

 

Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia, to czas który spędzamy w gronie najbliższych, w domu gdzie każdy z nas powinien czuć się najbezpieczniej.

Przygotowując się do świat, zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych najbliższych. Sprawdźmy stan techniczny urządzeń grzewczych w naszym domu, pamiętajmy o czyszczeniu przewodów kominowych i sprawdzeniu instalacji wentylacyjnej. Nie zapominajmy też o zapewnieniu dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń.

Czujnik tlenku węgla może być doskonałym pomysłem pod choinkę! Zabezpieczmy się, zamontujmy w naszym domu, mieszkaniu czujnik. To naprawdę niewielki wydatek, który w bardzo dużym stopniu podniesie bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich. Pamiętajmy jednak by kupować tylko certyfikowane czujniki! Pamiętajmy również, że zamontowany czujnik nie zwalnia nas z obowiązku czyszczenia, przeglądu i właściwej eksploatacji urządzeń grzewczych.

Pamiętaj: Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!

 

Od początku tzw. sezonu grzewczego tj. od 1 października 2018 r. do 12 grudnia 2018 r. Państwowa Straż Pożarna w woj. śląskim odnotowała 568 zdarzeń, w tym 234 pożary w budynkach mieszkalnych, związanych z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń i instalacji grzewczych. W 110 przypadkach zadziałał w mieszkaniach czujnik tlenku węgla. Rannych zostało 149 osób, w tym 29 dzieci. 1 osoba poniosła śmierć.

Opracowanie i zdjęcie zaczerpnięte z KW PSP w Katowicach

 

18 grudnia 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski spotkał się ze strażakami, którzy byli zaangażowani w zabezpieczanie 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24).

Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości komendantowi głównemu PSP złożył st. bryg. Bogdan Jędrocha, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Komendant główny PSP w swoim wystąpieniu podkreślił, że Państwowa Straż Pożarna po raz kolejny udowodniła, że jest służbą profesjonalną oraz sprawną w działaniu. Zarówno na etapie planowania zabezpieczenia szczytu, jak i podczas jego trwania o czym przekonał się osobiście w trakcie dwóch swoich wizytacji. Z satysfakcją podkreślił, iż to nie tylko jego ocena, gdyż bardzo wysoką notę wystawili naszej formacji również przedstawiciele ONZ.

Zbiórka była również okazją do podziękowań. Komendant główny PSP za realizację zadań związanych z zabezpieczeniem Szczytu klimatycznego COP24, wyróżnił kilkudziesięciu strażaków Państwowej Straży Pożarnej z województwa śląskiego (w tym z powiatu lublinieckiego: bryg. Janusz Bulę – Komendanta Powiatowego, bryg. Jerzego Mrugała – dowódcę JRG oraz st. kpt. Michała Bregułę dowódcę zmiany) i małopolskiego. Decyzje o przyznaniu nagród finansowych wręczył w asyście śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Kleszczewskiego oraz małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Stanisława Nowaka. Wręczając nagrody podkreślił: „…To dla mnie zaszczyt, że mogłem się tutaj z Państwem spotkać i że w taki sposób będę mógł państwa uhonorować…”

Na zakończenie spotkania podziękował wszystkim biorącym udział w zabezpieczeniu szczytu klimatycznego COP 24 za ich zaangażowanie i postawę w służbie.

Zabezpieczenie 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz 14. sesji Konferencji Stron, będącej spotkaniem Stron Protokołu z Kioto było jednym z najpoważniejszych zadań jakie postawiono w 2018 r. przed Państwową Strażą Pożarną. W Konferencji wzięło udział ponad 30 tysięcy osób z prawie 200 krajów. Prace nad przygotowaniami do zabezpieczenia rozpoczęto na kilka miesięcy przed szczytem klimatycznym, były to liczne spotkania i ustalenia z  przedstawicielami służb i instytucji oraz ze sztabem bezpieczeństwa ONZ. Bardzo istotnym elementem przygotowania było przeprowadzenie prawie 300 kontroli prewencyjnych obiektów głównych wydarzeń oraz obiektów hotelowych dla uczestników COP24. Przygotowania operacyjne i prewencyjne zakończono cyklem ćwiczeń, których głównym celem było zapoznanie strażaków ze specyfiką obiektów i terenem konferencji, a także zasadami organizacji łączności radiowej i taktyką prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W ćwiczeniach i szkoleniach obejmujących różne scenariusze działań brały również udział służby i instytucje współdziałające w ramach zabezpieczenia COP24.

W celu skoordynowania działań podmiotów i służb zabezpieczających COP24, w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach utworzono Zintegrowane Stanowisko Dowodzenia, w którym przez cały czas pracowali przedstawiciele służb i instytucji zaangażowanych w przedsięwzięcie.

W ramach powyższego stanowiska w dniach od 1 do 16 grudnia działał Sztab Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dowódcą operacji wojewódzkiej, szefem sztabu oraz oficerami odpowiedzialnymi między innymi za łączność, informatykę oraz analizę zagrożeń. Na potrzeby COP24 uruchomiono także dwa dodatkowe stanowiska pracy przy funkcjonującym w siedzibie KW PSP, stanowisku kierowania. W jego ramach dyżury pełnili również oficerowie prasowi.

Do zadań jednostek PSP i OSP w trakcie COP24  należało przede wszystkim zabezpieczenie operacyjne obiektów głównych, które stanowiły strefę eksterytorialną będącą w jurysdykcji ONZ. Przez całą dobę obszar ten był patrolowany przez strażaków PSP oraz kadetów z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, którzy w razie konieczności podejmowali natychmiastowe działania ratowniczo-gaśnicze. W bezpośrednim sąsiedztwie strefy eksterytorialnej rozlokowano zastępy ratowniczo-gaśnicze, stanowiące I rzut z możliwością natychmiastowego podjęcia działań po uzyskaniu zgody oficera bezpieczeństwa ONZ. W dyspozycji były także grupy specjalistyczne PSP oraz zastępy wyposażone w sprzęt do zdalnej detekcji wykrywania zagrożeń chemicznych, a także rozstawiono ciągi  do dekontaminacji. Strażacy realizowali także pozostałe podoperacje tj. zabezpieczenie przejazdu kolumn pojazdów ochranianych przez Służbę Ochrony Państwa oraz miejsca pobytu VIP-ów. Jednym z kluczowych wydarzeń w trakcie COP24 był „Marsz dla Klimatu”, który według informacji uzyskanych z Policji mógł nieść ze sobą spore zagrożenie. W związku z tym zaplanowano specjalne zabezpieczenie tego wydarzenia. Skierowano siły odwodowe oraz wzmocniono Sztab. Kierowanie działaniami przejął Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

We wszystkich działaniach związanych z zabezpieczeniem COP24 codziennie zaangażowanych było prawie 400 strażaków PSP i OSP z terenu całego województwa śląskiego, a także z województwa opolskiego i podkarpackiego. Łącznie w skali Polski codziennie w zabezpieczeniu COP24 brało udział ponad 800 ratowników. Niezależnie od sił i środków zaangażowanych w zabezpieczenie, strażacy w Katowicach jak i w całym województwie śląskim pełnili normalną służbę i zapewniali bezpieczeństwo mieszkańcom i gościom naszego regionu.

Materiał KW PSP w Katowicach 

UWAGA!!! 19.12.2018 r. o godz. 13:00 wystarczy zadzwonić pod nr tel. 503 529 311 i podać hasło CZUJKA!!! Pięć pierwszych osób, które się dodzwonią otrzymają od KP PSP w Lublińcu czujnik tlenku węgla CO-9X-10-PLT - zapraszamy do konkursu.

 

Dnia 04.12.2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie komendy powiatowej PSP w Lublińcu odbyło się spotkanie z laureatami pierwszego konkursu pod hasłem CZUJKA! Pięć pierwszych osób, które 30.11.2018 r. o godz. 13:00 dodzwoniły się pod wskazany numer to:

  1. Gabriela KUCHARSKA z Hadry;
  2. Michał WOŁOWCZYK z Kochanowic;
  3. Jessica KOCZYBA z Lublińca;
  4. Nikola BROL ze Skrzydłowic;
  5. Mariusz PODPORA z Koszęcina.

W ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” komendant przeprowadził również prelekcję na temat niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla, która zakończyła się przekazaniem na ręce zwycięzców cyfrowych czujników tlenku węgla z ekranem LCD. GRATULUJEMY!!!

Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej, w prasie lokalnej i mediach społecznościowych – wkrótce ogłosimy kolejny konkurs.

 

UWAGA!!! 30.11.2018 r. o godz. 1300 wystarczy zadzwonić pod nr tel. 503 529 311 i podać hasło CZUJKA!!! Pięć pierwszych osób które się dodzwonią otrzymają od KP PSP w Lublińcu cyfrowy czujnik tlenku węgla z ekranem LCD - zapraszamy do konkursu.

 

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. 

Podczas dorocznych obchodów 11. listopada czciliśmy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. 

W tym dniu lublinieccy strażacy wzięli czynny udział w obchodach tego podniosłego święta. Delegacja strażaków z bryg. Januszem Bula na czele, uczestniczyła w uroczystej polowej mszy świętej na Cmentarzu Wojskowym, po której komendant złożył wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Poległych. Po uroczystościach na Cmentarzu Wojskowym, o godzinie 12:00 w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu została uroczyście podniesiona Flaga Państwowa na maszt i odśpiewano Hymn Państwowy, a wcześniej bo o godz. 11:00 strażacy wzięli również udział w XIII Biegu Niepodległości w Lublińcu – jego trasa wiodła po Parku Grunwaldzkim. 

W ramach wydarzeń towarzyszących w dniu 10. listopada komendant powiatowy wziął także udział w uroczystej akademii w Olszynie, gdzie w śród gości znalazł się między innymi Poseł ziemi lublinieckiej Andrzej Gawron i wójt gminy Herby Pani Iwona Burek. Z kolei w dniu 11. listopada odbyły się dwa koncerty Niepodległościowe. O godz. 15:00 w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu wystąpiła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta, natomiast o godz. 18:00 miał miejsce koncert z cyklu: „Niepodległy Śląsk” pod patronatem honorowym Posła na Sejm RP Andrzeja Gawrona. 

100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości celebrowane było także w kolejnych dniach.

Dnia 13. listopada strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu, na zaproszenie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jacka Kleszczewskiego, uczestniczyli w uroczystych obchodach 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które odbyły się w Sali Koncertowej Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek, przy Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach. Uroczystości, w których uczestniczyli znamienici goście, m. in. zastępca komendanta głównego st. bryg. Arkadiusz Biskup, śląscy parlamentarzyści, Jego Ekscelencja biskup diecezjalny Grzegorz Kaszak, biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Marian Niemiec, komendanci wojewódzcy województwa świętokrzyskiego i opolskiego oraz komendanci szkół pożarniczych, zakończyły się Koncertem Orkiestry Kameralnej „ARTIS” – dyrygent Jean Cloude Hauptmann „Śląscy strażacy w służbie Niepodległej 1918 – 2018”. 

Z kolei dnia 15. listopada br. na zaproszenie Dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów płk Michała Strzeleckiego oraz Zarządu Fundacji „WSPIERAM cicho i skutecznie" Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu wziął udział w koncercie „Dzieci Dzieciom – dla Niepodległej”, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu.