Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu, wyszli z inicjatywą i zebrali 149 PLUSZAKÓW (tzw. Misiów Ratowników), które 9 listopada 2018 r. podczas spotkania w Urzędzie Miejskim zostały uroczyście przekazane na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu.

Bryg. Janusz Bula serdecznie podziękował za tak wspaniałą inicjatywę młodzieży i zapewnił, że „pluszaki – przytulanki” zostaną przekazane dzieciom poszkodowanym podczas wypadków lub innych zdarzeń losowych.

W ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” komendant przeprowadził również prelekcję na temat niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla, której z uwagą wysłuchało 28 członków OSP wraz z MDP.

 

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Źródło: MSWiA

Rozpoczął się okres jesienno – zimowy (sezon grzewczy), a wraz z nim w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do powstania pożarów w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla.

W celu podniesienia poziomu wiedzy dzieci i młodzieży, strażacy Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu rozpowszechniają wiedzę w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Organizują prelekcje w szkołach powiatu lublinieckiego na temat: zagrożeń związanych z pożarami w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, prowadzenia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych.

 

We wrześniu bieżącego roku, JRG w Lublińcu została doposażona w łódź ratowniczą z piętnastokonnym silnikiem zaburtowym marki MERCURY. Sprzęt ten zastąpił wyeksploatowany w znacznym stopniu, użytkowany do tej pory ponton ratowniczy o napędzie wiosłowym. Łódź wyposażone jest również w przyczepkę transportową oraz podstawowy osprzęt do realizacji zadań z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym.

Zakup został zrealizowany dzięki przychylności i zrozumieniu znaczenia szeroko pojętego bezpieczeństwa, przez instytucje i firmy funkcjonujące na terenie naszego powiatu. Są to Urząd Miasta Lubliniec, Urząd Miasta i Gminy Woźniki, Urząd Gminy Herby oraz firmy KMG Marcin Oleś Lubliniec i FHU Techmir Lubliniec. Koszt zakupu omawianego sprzętu to 31400 zł.

Wraz z wprowadzeniem łodzi do podziału bojowego rozpoczął się cykl ćwiczeń na wybranych akwenach wodnych powiatu lublinieckiego. Celem ćwiczeń, jest doskonalenie ratowników z zakresu obsługi i sterowania jednostka pływającą, jak i sprawdzenia możliwości i miejsc wodowania na danym akwenie. Jak dotąd, ćwiczenia odbywały się w Lisowie, Koszęcinie oraz w Sierakowie Śląskim.

 

Na prośbę Polskiej Spółki Gazownictwa umieszczamy informację o "Akcji przewonienia gazu ziemnego" na terenie miasta Lublińca, gmin Lubliniec, Ciasna, Pawonków, Kochanowice.

Informacja - Informacja PSG.pdf

W dniu  01 października 2018 roku odbyło się uroczyste pożegnanie strażaka – asp. sztab. Andrzeja DAWIDOWICZA   odchodzącego na emeryturę.

W dniach 11 i 12 sierpnia 2018 roku, w Koszęcinie odbyły się uroczyste obchody „Regionalnych Dni Lasu”, organizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach.

W dniach od 23 lipca do 2 sierpnia 2018 roku, na terenie bazy obozowej bytomskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kokotku koło Lublińca, odbywa się obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla młodzieżowych drużyn pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu bielskiego.

26 lipca obóz wizytowali wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, śląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski, prezes zarządu oddziału powiatowego związku OSP RP w Bielsku-Białej Stanisław Nycz, komendant miejski PSP w Bielsku-Białej bryg. Zbigniew Mizera oraz komendant powiatowy PSP w Lublińcu bryg. Janusz Bula.

W trakcie spotkania śląski komendant wojewódzki st. bryg. Jacek Kleszczewski pochwalił młodzież za postawę i wybór takiej formy spędzania wolnego czasu, gdzie poza odpoczynkiem, orgaznizowane są również zajęcia z ochrony przeciwpożarowej.

Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz życzył obozowiczom, aby praca w strażackich mundurach była źródłem satysfakcji i powodem do dumy, a także podziękował kadrze i organizatorom obozu za swój wolny czas, który poświęcają na szkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Uczestnicy obozu, poza oczywistymi w okresie wakacyjnym aktywnościami, tj. kąpielami w jeziorze, plażowaniem czy wycieczkami po okolicy, biorą udział w wielu interesujących zajęciach między innymi z zakresu pożarnictwa, udzielania pierwszej pomocy oraz ekologii. Instruktorami na obozie są praktycy zarówno z Państwowej, jak i ochotniczych straży pożarnych, a także pracownicy Lasów Państwowych. Na terenie obozu uczestnicy muszą przestrzegać zasad musztry oraz regulaminu służby wewnętrznej obowiązujących w strażach pożarnych. Obozy takie jak ten, to „kuźnia kadr” dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

opracowanie: st. kpt. Patrycja Pokrzywa KM PSP w Bielsku- Białej
zdjęcia: źródło strona Facebooka wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza