W związku z panującą obecnie pandemią SARS Cov-2 służba w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej podporządkowana jest ścisłemu rygorowi sanitarnemu. Wszyscy strażacy przestrzegają zasad higieny, stosują środki dezynfekcyjne, utrzymują w czystości miejsca swojego pobytu, a ubrania specjalne, pojazdy i sprzęt ratowniczy, każdorazowo po powrocie ze zdarzenia jest dezynfekowany. Również podczas zdarzeń stosowane są środki zabezpieczające, adekwatne do zaistniałego zagrożenia, zgodne z wytycznymi WHO oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA.

W celu zagwarantowania niezbędnej ilości środków zabezpieczających, koniecznych do bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych oraz wspierających inne służby w walce z koronawirusem, Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach pozyskała na ten cel środki finansowe w wysokości 3 980 000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa oraz 50 000 zł ze środków ubezpieczeniowych, będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP. Ponadto komendy powiatowe i miejskie PSP woj. śląskiego wydatkowały na te cele środki w wysokości 420 000 zł.

W ramach tych środków zakupiono oraz zamówiono między innymi następujący sprzęt i środki ochrony osobistej:

-  generatory ozonu – 18 szt.,
-  opryskiwacze – 150 szt.,
-  półmaski filtrujące – 15 000 szt.,
-  maseczki chirurgiczne – 50 000 szt.,
-  rękawiczki lateksowe - 75 000 par.,
-  płyn do dezynfekcji – 37 000 litrów.,
-  okulary ochronne/przyłbice -1 300 szt.
-  ubrania ochronne – 6 000 szt,
-  pralnice przemysłowe z suszarką – 12 kpl.,
-  namioty pneumatyczne – 16 szt.,
-  ciąg dekontaminacyjny – 1 kpl.

Wszystkie te zakupy mają na celu zabezpieczanie ratowników ale również poszkodowanych i świadków zdarzeń, w których bierze udział Państwowa Straż Pożarna.

opracowanie: KW PSP w Katowicach

 

W związku ze stanem epidemii, w trosce o chorych i najstarszych mieszkańców Lublińca od 23.03.2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Lublińcu uruchomiła akcję pomocy "ZAKUPY DLA SENIORA". Więcej informacji na plakacie:

 

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

 

 Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych oraz Wszelkiej Pomyślności życzy Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Janusz BULA

 

 

 

 

 

 

W piątek 20 marca 2020 r., decyzją wojewody śląskiego, strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ustawili namiot przy szpitalu powiatowym w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 9. Pierwsze namioty przed szpitalami w województwie śląskim postawiono na początku marca. Obecnie jest to 87 namiotów w 37 miastach województwa.

Namioty pełnią funkcję przyszpitalnych izb przyjęć, w których przeprowadzane są wstępne badania pacjentów, mające na celu wykluczenie osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem COVID -19, a tym samym ograniczenie zakażeń personelu i pacjentów w szpitalach niezakaźnych.

W ramach polowych izb przyjęć strażacy nie wykonują żadnych zadań w strefie zagrożenia koronawirusem. Ich działania ograniczają się jedynie do rozstawienia namiotów pneumatycznych, wyposażenia ich zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zapewnienia infrastruktury technicznej, tj. ogrzewania oraz oświetlenia.

 

opracowanie: mł. bryg. Aneta Gołębiowska rzecznik prasowy śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP,

                          st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

 

 

W związku z obawami, napływającymi ze strony mieszkańców naszego Regionu, związanymi z ewentualnym zagrożeniem zakażenia się koronawirusem COVID-19 od ratowników Państwowej Straży Pożarnej informujemy, iż w związku z panującą pandemią wprowadziliśmy do bezwzględnego stosowania odpowiednie procedury

Wszyscy strażacy są odpowiedzialni i świadomi zagrożeń. Obecnie służba w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej podporządkowana jest ścisłemu rygorowi sanitarnemu. Ograniczono do niezbędnego minimum przemieszczanie się osób na terenie strażnic. Ograniczono również kontakt między kolejnymi zmianami służbowymi. Obowiązkowo wszyscy strażacy przestrzegają zasad higieny, stosują środki dezynfekcyjne, utrzymują w czystości miejsca swojego pobytu, a ubrania specjalne, pojazdy i sprzęt ratowniczy, każdorazowo po powrocie ze zdarzenia jest dezynfekowany. Również podczas zdarzeń stosujemy środki zabezpieczające, adekwatne do zaistniałego zagrożenia, zgodne z wytycznymi WHO oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA.

Wdrożyliśmy również zasady postępowania w celu utrzymania ciągłości działania jednostek PSP w przypadku ich wyłączenia na skutek zdarzenia związanego z wystąpieniem SARS CoV-2 oraz COVID-19.

Jednocześnie bez przerwy ćwiczymy, sprawdzamy niezbędny sprzęt i doskonalimy procedury, tak by być gotowym do realizacji najtrudniejszych zadań.

Wszystkie te działania mają na celu zabezpieczanie ratowników, poszkodowanych i świadków zdarzeń, w których bierze udział zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy podczas wykonywania swoich zadań przestrzegają analogicznych jak PSP procedur i reżimów sanitarnych.

W związku z powyższym informujemy mieszkańców naszego Regionu, że dokładamy wszelkich starań, by zminimalizować ewentualne zagrożenia ze strony naszych ratowników, zwłaszcza w sytuacji, gdy ze względu na potencjalne zagrożenie życia lub zdrowia muszą oni wejść do domów lub mieszkań.

Jednocześnie prosimy, by nie zatajać przed strażakami swojego stanu zdrowia, zwłaszcza jeśli dotyczy to zagrożenia koronawirusem COVID-19. Gwarantujemy, że nie dostąpimy od udzielania pomocy. Informacja ta jest nam jedynie potrzebna do zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających.

 https://youtu.be/lcMtRvDyepE

tekst i zdjęcia strona KWPSP Katowice:

http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/11250/slascy-strazacy-przygotowani-do-dzialan-w-sytuacji-zagrozenia-covid-19