W dniu 22 września 2019 roku w miejscowości Koszęcin na boisku sportowym „LKS ŚLĄSK” rozegrano XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek OSP powiatu lublinieckiego.

Organizatorami zawodów byli:
Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublińcu
Starosta Lubliniecki
Wójt Gminy Koszęcin

Pomimo pięknej i słonecznej pogody, okres wakacyjny powoli dobiega końca i już za tydzień rozpocznie się nowy rok szkolny. Dobiegają końca również kolonie, półkolonie i obozy harcerskie, organizowane na terenie województwa śląskiego, które kontrolowali strażacy.

Jedna z ostatnich miała miejsce 22 sierpnia 2019 roku, gdzie funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu wizytowali obóz szkoleniowo–wypoczynkowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Pawonków powiatu lublinieckiego, odbywający się na terenie bazy obozowej bytomskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kokotku koło Lublińca.

W trakcie wizytacji strażacy sprawdzali w jaki sposób wdrożono zasady bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników obozu, przeprowadzali również zajęcia edukacyjne na temat zasad właściwego zachowania się na obszarach leśnych, zajęcia praktyczne z umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzana była również próbna ewakuacja, w celu praktycznego sprawdzenia stanu przygotowania uczestników obozów w trakcie wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

Strażacy z województwa śląskiego przez cały okres wakacji czuwali nad bezpieczeństwem harcerzy, systematycznie udając się z wizytacjami na tereny obozowisk. Wizyty miały na celu sprawdzenie przygotowania obozów harcerskich pod kątem wdrożenia i spełnienia warunków bezpieczeństwa. Były również okazją do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu prewencji społecznej oraz zapoznania uczestników obozu ze sposobem alarmowania i zasadami postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji niebezpiecznych.

Każdego dnia trwania obozu sprawdzano również łączność pomiędzy komendantem obozu a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego/Powiatowego PSP – za pomocą telefonu komórkowego lub poprzez radiotelefon - na specjalnie przygotowanym kanale KSH – Krajowej Sieci Współpracy z Harcerzami.

Ponadto strażacy zapoznawali się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, rozpoznawali wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia, drogi dojazdowe dla służb ratowniczych oraz miejsca bezpiecznego schronienia.

Od początku wakacji w województwie śląskim, zorganizowano ponad 100 obozów harcerskich i MDP, w których uczestniczyło ponad 6.000 dzieci i młodzieży, a w samym powiecie lublinieckim 55 różnego rodzaju form wypoczynku (obozy, półkolonie) w tym 30 obozów harcerskich i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których łącznie uczestniczyło ponad 2620 dzieci i młodzieży.

 

Opracowanie: KW PSP w Katowicach na podstawie informacji z KP PSP w Lublińcu

 

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

  1. Słowo wstępne KG PSP.pdf
  2. Tryb i zasady.pdf
  3. Wniosek.pdf
  4. Przykładowy wniosek.pdf

W dniach od 22 lipca do 1 sierpnia 2019 roku, na terenie bazy obozowej bytomskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kokotku koło Lublińca, odbył się obóz szkoleniowo–wypoczynkowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu bielskiego.

Uczestnicy obozu, poza typowo wakacyjnymi aktywnościami czyli wypoczynkiem nad wodą czy wycieczkami po okolicy, brali także udział w wielu interesujących zajęciach między innymi z zakresu pożarnictwa, kursach MDP, współdziałania służb ratunkowych oraz „Szkoleniu podstawowym strażaków ratowników OSP”, dla najmłodszych uczestników obozu (dzieci w wieku od 7 do 12 lat) zorganizowano kurs „maluszków”, który dotyczył zasad bezpieczeństwa.

Instruktorami na obozie byli funkcjonariusze zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, a także przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz funkcjonariusze Policji. Na terenie obozu uczestnicy musieli przestrzegać zasad musztry oraz regulaminu służby wewnętrznej obowiązujących w strażach pożarnych.

31 lipca obóz wizytowali śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej Stanisław Nycz, komendant miejski PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Zbigniew Mizera oraz komendant powiatowy PSP w Lublińcu bryg. Janusz Bula.

W trakcie spotkania śląski komendant wojewódzki nadbryg. Jacek Kleszczewski pochwalił młodzież za postawę i wybór takiej formy spędzania wolnego czasu oraz wręczył zaświadczenia o ukończeniu szkoleń. Podziękował również organizatorom oraz kadrze za zaangażowanie w organizację obozu.

opracowanie: KP PSP w Lublińcu, KW PSP w Katowicach

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Lublińcu podsumowała ilość pożarów lasów, traw, ściernisk, stert i brogów oraz zboża na pniu za okres od 01.01.2019 r. do 31.07.2019 r. Sytuacja przedstawia się następująco:

 

Pożary traw:

styczeń: 0

luty: 2 pożary (4070 m2)

- gm. Ciasna 1 pożar: 70 m2;

- gm. Koszęcin 1 pożar: 4000 m2

marzec: 9 pożarów (1340 m2)

- gm. Lubliniec 4 pożary: 390 m2;

- gm. Koszęcin 2 pożary: 500 m2;

- gm. Herby 1 pożar: 200 m2;

- gm. Ciasna 1 pożar: 50 m2;

- gm. Woźniki 1 pożar: 200 m2

kwiecień: 17 pożarów (2530 m2)

- gm. Pawonków 1 pożar: 20 m2;

- gm. Kochanowice 6 pożarów: 945 m2;

- gm. Woźniki 3 pożary: 265 m2;

- gm. Lubliniec 4 pożary: 530 m2;

- gm. Koszęcin 3 pożary: 770 m2

maj: 0

czerwiec: 7 pożarów (1143 m2)

- gm. Kochanowice 2 pożary: 55 m2;

- gm. Koszęcin 1 pożar: 5 m2;

- gm. Ciasna 2 pożar: 33 m2;

- gm. Herby 2 pożar: 1050 m2

lipiec: 10 pożarów (12830 m2)

- gm. Pawonków 1 pożar: 10 m2;

- gm. Koszęcin 5 pożarów: 10150 m2;

- gm. Woźniki 1 pożar: 2500 m2;

- gm. Herby 2 pożary: 150 m2;

- gm. Lubliniec 1 pożar: 20 m2

Łącznie spaleniu uległo 21913 m2 czyli 2,19 ha traw

 

Pożary lasów:

kwiecień: 4 pożary (661 m2)

- gm. Boronów 2pożary: 510 m2 (Nadl. Koszęcin);

- gm. Koszęcin 1 pożar: 150 m2 (Nadl. Koszęcin);

- gm. Lubliniec 1 (ognisko w Parku Miejskim): 1 m2 (Nadl. Lubliniec)

maj: 0

czerwiec: 1 pożar w gm. Pawonków: 400 m2 (Nadl. Lubliniec)

lipiec: 7 pożarów (16144 m2)

- gm. Boronów 1 pożar: 800 m2 (Nadl. Koszęcin);

- gm. Pawonków 2 pożary: 504 m2 (Nadl. Lubliniec);

- gm. Ciasna 2 pożary: 40 m2 (Nadl. Lubliniec + las prywatny);

- gm. Herby 2 pożary: 14800 m2 (Nadl. Herby + Nadl. Koszęcin)

Łącznie spaleniu uległo 17205 m2 czyli 1,72 ha lasów (głównie poszycia w lesie)

 

Sterty, brogi, ścierniska, zboże na pniu:

Pożary rozpoczęły się 03.07.

- gm. Koszęcin 2 pożary: 74 m2;

- gm. Ciasna 4 pożary: 70160 m2;

- gm. Pawonków 2 pożary: 1340 m2;

- gm. Woźniki 4 pożary: 83000 m2;

- gm. Kochanowice 1 pożar: 58000 m2;

- gm. Lubliniec 1 pożar: 20 m2

Łącznie w 14 pożarach spłonęło 212594 m2 czyli 21,259 ha stert, brogów, ściernisk i zboża na pniu

 

Przypominamy,  że z dniem 1 marca 2019 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna „Stop pożarom traw”. To już kolejna edycja kampanii Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem kampanii jest budowanie świadomości społecznej, jak groźne są tego rodzaju pożary oraz jakie stanowią zagrożenie dla człowieka, zwierząt i środowiska naturalnego. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują dużą liczbę strażaków i zasobów ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy, zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą na czas tam, gdzie są bardzo potrzebni.

Na naszej stronie internetowej w zakładce WYDARZENIA (artykuł wcześniej) zamieszczony jest również apel do mieszkańców powiatu lublinieckiego dotyczący ZASAD ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ZBIORÓW, TRANSPORTU I SKŁADOWANIA PALNYCH PŁODÓW ROLNYCH.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

Puchar Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego za zajęcie I miejsca w Tour de Pologne amatorów 2019 w kategorii mistrz polski straży pożarnej – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaprasza wszystkich strażaków do wzięcia udziału w wyścigu kolarskim 76. Tour de Pologne UCI World Tour, który odbędzie się 9 sierpnia 2019 w Bukowinie Tatrzańskiej.

 REGULAMIN-Tour-de-Pologne-Amatorow-2019-13.pdf