Zdjęcie VI Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
Tegoroczna przypadła przed Dniem Strażaka 4 maja, kiedy to obchodzone jest święto św. Floriana.

W wyniku przeprowadzonych testów ustalono co następuje:

- ilość osób zakwalifikowanych do oceny kandydatów - 5 osób,
- do testów stawiło się 5 osób,
- każdy kandydat musi zaliczyć test Harvarda z wynikiem sprawności min. 50,
- minimalną liczba punktów jakie kandydat musi zdobyć w teście sprawności fizycznej jest 46 punktów ( średnia punktów z 3 konkurencji - drążek, bieg 50 m i bieg 1000 m),

W dniu 25.04.2007 r. odbyły się ćwiczenia Kompanii Gaśniczej Nr 12 "LUBLINIEC" Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. W skład kompanii wchodzą następujące jednostki: OSP Solarnia, OSP Ciasna, OSP Sieraków, OSP Woźniki, OSP Łagiewniki Wielkie, OSP Kamienica Śląska, OSP Koszęcin, OSP Gwoździany, OSP Sadów, OSP Strzebiń, OSP Kochcice, OSP Kochanowice, OSP Psary.

Zdjęcie Informacja z V Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Jednostek OSP powiatu Lubliniec
W dniu 16 września 2007 roku w miejscowości GLINICA gmina Ciasna przeprowadzono V Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek OSP powiatu lublinieckiego.

Zdjęcie Spotkanie rencistów i emerytów KP PSP w Lublińcu
W dniu 18 stycznia 2007 roku o godzinie 12.00 w Lublińcu odbyło się coroczne spotkanie emerytów i rencistów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Na ogólną liczbę 98 emerytów na spotkanie przybyło 49 osób. W spotkaniu brał udział Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu mł. bryg. mgr inż. Marian NOCUŃ, zastępca Komendanta Powiatowego oraz kierownicy wydziałów KP PSP w Lublińcu.