Pomimo pięknej i słonecznej pogody, okres wakacyjny powoli dobiega końca i już za tydzień rozpocznie się nowy rok szkolny. Dobiegają końca również kolonie, półkolonie i obozy harcerskie, organizowane na terenie województwa śląskiego, które kontrolowali strażacy.

Jedna z ostatnich miała miejsce 22 sierpnia 2019 roku, gdzie funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu wizytowali obóz szkoleniowo–wypoczynkowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Pawonków powiatu lublinieckiego, odbywający się na terenie bazy obozowej bytomskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kokotku koło Lublińca.

W trakcie wizytacji strażacy sprawdzali w jaki sposób wdrożono zasady bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników obozu, przeprowadzali również zajęcia edukacyjne na temat zasad właściwego zachowania się na obszarach leśnych, zajęcia praktyczne z umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzana była również próbna ewakuacja, w celu praktycznego sprawdzenia stanu przygotowania uczestników obozów w trakcie wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

Strażacy z województwa śląskiego przez cały okres wakacji czuwali nad bezpieczeństwem harcerzy, systematycznie udając się z wizytacjami na tereny obozowisk. Wizyty miały na celu sprawdzenie przygotowania obozów harcerskich pod kątem wdrożenia i spełnienia warunków bezpieczeństwa. Były również okazją do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu prewencji społecznej oraz zapoznania uczestników obozu ze sposobem alarmowania i zasadami postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji niebezpiecznych.

Każdego dnia trwania obozu sprawdzano również łączność pomiędzy komendantem obozu a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego/Powiatowego PSP – za pomocą telefonu komórkowego lub poprzez radiotelefon - na specjalnie przygotowanym kanale KSH – Krajowej Sieci Współpracy z Harcerzami.

Ponadto strażacy zapoznawali się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, rozpoznawali wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia, drogi dojazdowe dla służb ratowniczych oraz miejsca bezpiecznego schronienia.

Od początku wakacji w województwie śląskim, zorganizowano ponad 100 obozów harcerskich i MDP, w których uczestniczyło ponad 6.000 dzieci i młodzieży, a w samym powiecie lublinieckim 55 różnego rodzaju form wypoczynku (obozy, półkolonie) w tym 30 obozów harcerskich i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których łącznie uczestniczyło ponad 2620 dzieci i młodzieży.

 

Opracowanie: KW PSP w Katowicach na podstawie informacji z KP PSP w Lublińcu

 

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

 1. Słowo wstępne KG PSP.pdf
 2. Tryb i zasady.pdf
 3. Wniosek.pdf
 4. Przykładowy wniosek.pdf

W dniach od 22 lipca do 1 sierpnia 2019 roku, na terenie bazy obozowej bytomskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kokotku koło Lublińca, odbył się obóz szkoleniowo–wypoczynkowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu bielskiego.

Uczestnicy obozu, poza typowo wakacyjnymi aktywnościami czyli wypoczynkiem nad wodą czy wycieczkami po okolicy, brali także udział w wielu interesujących zajęciach między innymi z zakresu pożarnictwa, kursach MDP, współdziałania służb ratunkowych oraz „Szkoleniu podstawowym strażaków ratowników OSP”, dla najmłodszych uczestników obozu (dzieci w wieku od 7 do 12 lat) zorganizowano kurs „maluszków”, który dotyczył zasad bezpieczeństwa.

Instruktorami na obozie byli funkcjonariusze zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, a także przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz funkcjonariusze Policji. Na terenie obozu uczestnicy musieli przestrzegać zasad musztry oraz regulaminu służby wewnętrznej obowiązujących w strażach pożarnych.

31 lipca obóz wizytowali śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej Stanisław Nycz, komendant miejski PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Zbigniew Mizera oraz komendant powiatowy PSP w Lublińcu bryg. Janusz Bula.

W trakcie spotkania śląski komendant wojewódzki nadbryg. Jacek Kleszczewski pochwalił młodzież za postawę i wybór takiej formy spędzania wolnego czasu oraz wręczył zaświadczenia o ukończeniu szkoleń. Podziękował również organizatorom oraz kadrze za zaangażowanie w organizację obozu.

opracowanie: KP PSP w Lublińcu, KW PSP w Katowicach

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Lublińcu podsumowała ilość pożarów lasów, traw, ściernisk, stert i brogów oraz zboża na pniu za okres od 01.01.2019 r. do 31.07.2019 r. Sytuacja przedstawia się następująco:

 

Pożary traw:

styczeń: 0

luty: 2 pożary (4070 m2)

- gm. Ciasna 1 pożar: 70 m2;

- gm. Koszęcin 1 pożar: 4000 m2

marzec: 9 pożarów (1340 m2)

- gm. Lubliniec 4 pożary: 390 m2;

- gm. Koszęcin 2 pożary: 500 m2;

- gm. Herby 1 pożar: 200 m2;

- gm. Ciasna 1 pożar: 50 m2;

- gm. Woźniki 1 pożar: 200 m2

kwiecień: 17 pożarów (2530 m2)

- gm. Pawonków 1 pożar: 20 m2;

- gm. Kochanowice 6 pożarów: 945 m2;

- gm. Woźniki 3 pożary: 265 m2;

- gm. Lubliniec 4 pożary: 530 m2;

- gm. Koszęcin 3 pożary: 770 m2

maj: 0

czerwiec: 7 pożarów (1143 m2)

- gm. Kochanowice 2 pożary: 55 m2;

- gm. Koszęcin 1 pożar: 5 m2;

- gm. Ciasna 2 pożar: 33 m2;

- gm. Herby 2 pożar: 1050 m2

lipiec: 10 pożarów (12830 m2)

- gm. Pawonków 1 pożar: 10 m2;

- gm. Koszęcin 5 pożarów: 10150 m2;

- gm. Woźniki 1 pożar: 2500 m2;

- gm. Herby 2 pożary: 150 m2;

- gm. Lubliniec 1 pożar: 20 m2

Łącznie spaleniu uległo 21913 m2 czyli 2,19 ha traw

 

Pożary lasów:

kwiecień: 4 pożary (661 m2)

- gm. Boronów 2pożary: 510 m2 (Nadl. Koszęcin);

- gm. Koszęcin 1 pożar: 150 m2 (Nadl. Koszęcin);

- gm. Lubliniec 1 (ognisko w Parku Miejskim): 1 m2 (Nadl. Lubliniec)

maj: 0

czerwiec: 1 pożar w gm. Pawonków: 400 m2 (Nadl. Lubliniec)

lipiec: 7 pożarów (16144 m2)

- gm. Boronów 1 pożar: 800 m2 (Nadl. Koszęcin);

- gm. Pawonków 2 pożary: 504 m2 (Nadl. Lubliniec);

- gm. Ciasna 2 pożary: 40 m2 (Nadl. Lubliniec + las prywatny);

- gm. Herby 2 pożary: 14800 m2 (Nadl. Herby + Nadl. Koszęcin)

Łącznie spaleniu uległo 17205 m2 czyli 1,72 ha lasów (głównie poszycia w lesie)

 

Sterty, brogi, ścierniska, zboże na pniu:

Pożary rozpoczęły się 03.07.

- gm. Koszęcin 2 pożary: 74 m2;

- gm. Ciasna 4 pożary: 70160 m2;

- gm. Pawonków 2 pożary: 1340 m2;

- gm. Woźniki 4 pożary: 83000 m2;

- gm. Kochanowice 1 pożar: 58000 m2;

- gm. Lubliniec 1 pożar: 20 m2

Łącznie w 14 pożarach spłonęło 212594 m2 czyli 21,259 ha stert, brogów, ściernisk i zboża na pniu

 

Przypominamy,  że z dniem 1 marca 2019 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna „Stop pożarom traw”. To już kolejna edycja kampanii Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem kampanii jest budowanie świadomości społecznej, jak groźne są tego rodzaju pożary oraz jakie stanowią zagrożenie dla człowieka, zwierząt i środowiska naturalnego. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują dużą liczbę strażaków i zasobów ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy, zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą na czas tam, gdzie są bardzo potrzebni.

Na naszej stronie internetowej w zakładce WYDARZENIA (artykuł wcześniej) zamieszczony jest również apel do mieszkańców powiatu lublinieckiego dotyczący ZASAD ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ZBIORÓW, TRANSPORTU I SKŁADOWANIA PALNYCH PŁODÓW ROLNYCH.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

Puchar Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego za zajęcie I miejsca w Tour de Pologne amatorów 2019 w kategorii mistrz polski straży pożarnej – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaprasza wszystkich strażaków do wzięcia udziału w wyścigu kolarskim 76. Tour de Pologne UCI World Tour, który odbędzie się 9 sierpnia 2019 w Bukowinie Tatrzańskiej.

 REGULAMIN-Tour-de-Pologne-Amatorow-2019-13.pdf

APEL DO MIESZKAŃCÓW MIAST I GMIN POWIATU LUBLINIECKIEGO

 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLIŃCU ZWRACA UWAGĘ NA PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH MAGAZYNOWANIA, SKŁADOWANIA ORAZ ZBIORU PALNYCH PŁODÓW ROLNYCH

 

Podstawowe regulacje prawne w tym zakresie zawiera Rozdział 10 – Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych; rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.):

§ 42

 1. Magazynując słomę, siano bądź inne palne produkty roślinne w formie stert, stogów i brogów należy przestrzegać zasady, że maksymalna strefa pożarowa nie może przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.
 2. Ustawiając sterty, stogi i brogi należy zachować co najmniej następujące odległości:
 • od budynków wykonanych z materiałów:
 1. palnych (drewniane szopy, stodoły, domki letniskowe) – 30 m,
 2. niepalnych i o pokryci co najmniej trudno zapalnym – 20 m;
 • od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;
 • od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m;
 • od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;
 • od lasów i terenów zalesionych – 100 m;
 • między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.
 1. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonywać i utrzymywać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
 2. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

 § 43

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Powyższe wykroczenie jest zagrożone karą aresztu, grzywny albo kara nagany – art. 82. § 4 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń – t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 618, 911).

 

Ponadto w § 41 zawarto wskazania dotyczące zbioru, transportu i składowania płodów rolnych:

-    należy stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi podczas eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;

-    należy stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; a minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;

-    silniki spalinowe ustawiać na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej (szopy, stodoły);

-    zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;

-    zapewniać możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;

-    niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, przechowywać w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;

-    miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania wyposażyć w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

 

Zgodnie z przepisami na każde 100 m2 powierzchni powinno przypadać 2 kg lub 3 dm3 środka gaśniczego. Jeśli wiec powierzchnia omłotów (sterty oraz miejsce, gdzie stoją maszyny) zajmuje 300 m2 (10 m x 30 m), to trzeba mieć gaśnicę o pojemności co najmniej 6 kg proszku ABC lub 9 l roztworu gaśniczego w gaśnicy płynowej (pianowej).

Niezależnie od wymaganych gaśnic, miejsce omłotów musi być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości co najmniej 200 dm3, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych z użyciem wiadra lub w inny równorzędny sposób.

Zabrania się palenia tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu.

Zabrania się używania otwartego ognia i palenia tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych.

 

PAMIĘTAJMY, że „przepisy wielkościowo-odległościowe to kompromis między potencjalnymi stratami a wygodą. Nie warto dla niej poświęcać bezpieczeństwa” („Przegląd pożarniczy, czerwiec 2019”) – niestety przekonujemy się o tym dopiero podczas pożarów, stanowiących ogromne zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

 

 

Poniżej umieszczamy film instruktażowy, powstały po tragicznym wypadku ratownika podczas doskonalenia zawodowego realizowanego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Film instruktażowy