W zakładce NABÓR umieszczone zostało z dniem 16.07.2019 roku ogłoszenie o postepowaniu kwalifikacyjnym do słuzby w KP PSP w Lublińcu.

LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ OSP.