W sobotę, 27 kwietnia 2019 r. na Jasnej Górze podczas uroczystej mszy świętej został nadany i poświęcony Sztandar Stowarzyszenia Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce.

Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce w Lubinie jest grupą zrzeszającą strażaków każdej formacji (ochotników, strażaków zawodowych, strażaków Wojskowej Straży Pożarnej). Formalnie stanowią stowarzyszenie będące Ochotniczą Strażą Pożarną, przy której działa Grupa Ratownictwa Specjalistycznego. Poprzez wolontariat łączą pasję, chęć do pomocy innym i propagowanie walki z białaczką.

W uroczystościach wzięli udział także: Komendant Powiatowy Państwowej Straży w Lublińcu bryg. Janusz BULA, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z Lublińca, Strzebinia, Taniny, jak również Ochotnicy z całego kraju, liczne poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście. Po poświęceniu Sztandaru, w Sali Papieskiej odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia.

Strażacy będący członkami Stowarzyszenia jeżdżąc po kraju uświadamiają ludzi, czym są nowotwory krwi, oraz jak z nimi walczyć. Propagują ideę dawstwa szpiku, a także pomagają i wspierają ludzi chorych na nowotwory krwi.

 

 

4 maja 2019 roku podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka w Warszawie, Prezydent RP Andrzej Duda w asyście szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego wręczył nominację generalską śląskiemu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jackowi Kleszczewskiemu.

Na stopień nadbrygadiera awansowani zostali także:
- zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tadeusz Jopek,
- podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec,
- mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Łasica, 
- zachodniopomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Staśkiewicz,
- łódzki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wlazłowski.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W dalszej części obchodów uroczystość przebiegała na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wzięli w niej udział: Prezydent RP Andrzej Duda, prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, sekretarz stanu MSWiA Jarosław Zieliński oraz prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak.

Opracowanie: na podstawie KG PSP. Zdjęcia: Tomasz Banaczkowski KG PSP

 

Nadbryg. Jacek Kleszczewski jest absolwentem Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. W 1999 roku, po ukończeniu szkoły rozpoczął służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie. Od 1 stycznia 2000 roku, kontynuował ją w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Rozpoczął ją od stanowiska dowódcy zastępu. Następnie pełnił służbę między innymi jako dowódca sekcji oraz Dowódca Kompanii Szkolnej. Z dniem 14 czerwca 2016 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. 
Z dniem 17 grudnia 2016 r. został powołany na stanowisko Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W roku 2003 ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie "Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy" na Politechnice Częstochowskiej uzyskując tytuł inżyniera. W roku 2006 ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Ponadto, ukończył tamże studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie w zakresie przygotowania pedagogicznego.

W 2010 roku, pełniąc obowiązki dowódcy kompanii Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP, usuwał skutki powodzi w miejscowościach Żerków, Sandomierz, Opole, Czechowice. Prowadził działania na terenie zalanych dzielnic Częstochowy. Nadbryg. Jacek Kleszczewski koordynował działania  mające na celu usuwanie skutków powodzi, jednocześnie prowadził współpracę ze sztabem antykryzysowym, z władzami samorządowymi i pozostałymi służbami, osobiście nadzorując i koordynując działania. 3 marca 2012 roku brał czynny udział w akcji ratowniczej po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami. W dniu 23 października 2014r. wraz z kadetami ofiarnie uczestniczył w akcji ratunkowej po zawaleniu się kamienicy w Katowicach przy ul. Chopina.

Jako Śląski Komendant Wojewódzki PSP w 2017 roku dowodził usuwaniem skutków Orkanu Ksawery, w 2018 roku dowodził podczas katastrofy budowlanej w Sosnowcu, gdzie z gruzowiska wydobyto i uratowano jedną osobę. W 2018 roku kierował przygotowaniami zabezpieczenia 24 Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz  z 14 sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP14), w tym stworzeniem koncepcji realizacji poszczególnych elementów zabezpieczenia szczytu klimatycznego COP24 oraz w okresie trwania Szczytu Klimatycznego COP24 Katowice. Przedsięwzięcie zostało bardzo wysoko ocenione przez ONZ, instytucje państwowe jak i instytucje i organizacje współpracujące.

Za ofiarność, odwagę i gotowość niesienia pomocy został wyróżniony przez Wojewodę Śląskiego i Komendanta Głównego PSP. 
Nadbryg. Jacek Kleszczewski został odznaczony: W 2016 r. Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, w 2010 r. Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Materiał z KW PSP w Katowicach

W dniu 02 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzisiaj, o godz. 8:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu odbył się Uroczysty Apel połączony z uroczystą zmianą służby. W trakcie apelu została podniesiona na maszt flaga państwowa, odegrano hymn państwowy oraz przeprowadzono uroczystą zmianę służby. W apelu wraz ze strażakami uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Gawron, Pani Dyrektor Joanna Walczak wraz z nauczycielami oraz grupą młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Pani Dyrektor Renata Sady wraz z nauczycielami oraz grupą młodzieży ze Szkoły Katolickiej w Lublińcu, Pan hm Mariusz Maciów komendant lublinieckiego Hufca ZHP wraz z grupą harcerzy, przedstawiciele Uniwersytetu III wieku z Lublińca oraz mieszkańcy powiatu lublinieckiego.

 

W dniu 28 kwietnia 2019 r. w miejscowości Lubliniec - teren rekreacyjny Leśniczówka Lubliniec – zjazd z DK-11 – obwodnica Lublińca odbyły się I Mistrzostwa Powiatu Lublinieckiego w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Współorganizatorami imprezy byli: Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu i OSP Solarnia, a celem zawodów były między innymi edukacja i promocja umiejętności ratowniczych, popularyzacja ratownictwa i zwiększenie świadomości i wiedzy na temat służb ratowniczych. Partnerami przedsięwzięć byli: Firma AED Max oraz Lublinieckie WOPR.

Zawody obserwowali Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam WILK oraz Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu bryg. Janusz BULA.

W zawodach KPP:

- I miejsce zdobyła drużyna OSP Chwostek - reprezentująca Gminę Herby;

- II miejsce OSP Lubliniec;

- III miejsce OSP reprezentujące Gminę Woźniki.

Nagrody dla najlepszych drużyn wręczyli Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam WILK oraz Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu bryg. Janusz BULA.

 

Równolegle do Mistrzostw KPP przebiegały trzydniowe, organizowane przez OSP Solarnia, 2 ogólnopolskie zawody psów ratowniczych o puchar zaginionego grzybiarza, w których uczestniczyło 70 zespołów pies – ratownik z terenu całego kraju.