W dniu 02 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W siedzibie KP PSP w Lublińcu o godz. 7.30 odbył się Uroczysty Apel połączony z uroczystą zmianą służby.

W dniu 30 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste pożegnanie strażaka - st. ogn. Zbigniewa WRĘCZYCKIEGO odchodzącego na emeryturę.

W dniu 02 maja jest obchodzony w Polsce jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszamy w tym dniu, o godz. 7.30 do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu, na Uroczysty Apel podczas zmiany służbowej. W trakcie apelu zostanie poniesiona na maszt flaga  państwowa oraz odczytany zostanie list Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkich, którzy chcą ze strażakami uczcić to Święto oraz zobaczyć jak wygląda uroczysta zmiana służby serdecznie zapraszamy.

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

wraz ze Starostą Lublinieckim,

który objął honorowy patronat nad konkursem,

zapraszają dzieci z przedszkoli naszego powiatu

do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Plastycznym

„Strażak – przyjaciel dzieci”

w ramach akcji  ‘Kręci mnie bezpieczeństwo!’

 

 

Regulamin

VIII Powiatowego Konkursu Plastycznego

dla dzieci w wieku przedszkolnym

pod tytułem „Strażak – przyjaciel dzieci”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
  w Lublińcu i objęty jest patronatem Starosty Lublinieckiego.
 2. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci zawodu strażaka – ratownika, poszerzanie wiedzy na temat różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń w życiu codziennym oraz kształtowanie właściwych postaw u dzieci.
 3. Uczestnicy konkursu:  dzieci przedszkoli powiatu lublinieckiego w wieku 3 – 6 lat.
  Uczestnicy startują w następujących kategoriach:
 • I grupa: dzieci w wieku 5 – 6 lat (roczniki 2011 – 2012),
 • II grupa: dzieci w wieku 3 – 4 lat (roczniki 2013 – 2014 i młodsze).

        4. Technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo z elementami kolażu. Nie będą uwzględniane prace z plasteliny i kompozycje przestrzenne.Format prac konkursowych:  A4.

        5. Na odwrocie pracy powinno być podane: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, nazwa przedszkola, nr i miejscowość, tel. kontaktowy do przedszkola lub opiekuna.

      
        6. Termin składania prac do 17 maja 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, ul. PCK 10.

        7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 maja 2018 roku.

        8. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Wybrane prace finałowe mogą być eksponowane w budynku Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu jak również zamieszczone na stronie internetowej www.straz-lubliniec.pl. Nadesłane prace stają się własnością komendy.

Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.

10 kwietnia 2018 roku w Boronowie odbyły się eliminacje szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W wyniku testów pisemnych składających się z 20 pytań dla pierwszej grupy wiekowej oraz 25 pytań dla drugiej i trzeciej grupy wiekowej, a także ustnej części, zwycięzcami turnieju zostali:

 

Grupa I:

 1. Mariusz KACZOROWSKI – 11 pkt.
 2. Katarzyna KASZUBA – 5 pkt.
 3. Oskar MILLER – 4 pkt.

Grupa II:

 1. Michał WALTER – 8 pkt.
 2. Szymon JAGUŚ – 7 pkt. (z pisemnej 16 pkt.)
 3. Bartłomiej SITEK – 7 pkt. (z pisemnej 15 pkt.)

Grupa III:

 1. Mateusz KASZUBA – 12 pkt.
 2. Darek PŁONK – 10 pkt.
 3. Bartosz BURZYK – 8 pkt.

 

GRATULUJEMY!!!