Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych oraz Wszelkiej Pomyślności życzy Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Janusz BULA

 

W czwartek 04 kwietnia 2019 roku w Herbach odbyły się eliminacje szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W pierwszej grupie wiekowej (uczniowie klas od I do VI szkół podstawowych) udział wzięło 17 uczestników, w drugiej grupie (uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i gimnazjum) - 19 a w trzeciej (uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych) - 16. Gospodarzem tegorocznych eliminacji powiatowych była Pani Iwona BUREK Wójt gminy Herby.

 

W wyniku testów pisemnych składających się z 25 pytań dla każdej grupy wiekowej, a także ustnej części, zwycięzcami turnieju zostali:

Grupa I:

 1. Filip TUKAJ z gminy Koszęcin;
 2. Marcel LEMPA z gminy Pawonków;
 3. Patryk GRZEŚCZYK z gminy Kochanowice;

Grupa II:

 1. Bartłomiej SITEK z gminy Koszęcin;
 2. Kamil MARUSZCZYK z gminy Koszęcin;
 3. Szymon KOZIOŁ z gminy Herby;

Grupa III:

 1. Piotr JAGUSIOK z gminy Herby;
 2. Miłosz GROBARA - z gminy Herby;
 3. Marcin SEKUŁA z gminy Boronów;

 

GRATULUJEMY!!!

 

Z dniem 1 marca 2019 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna „Stop pożarom traw”. To już kolejna edycja kampanii Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem kampanii jest budowanie świadomości społecznej, jak groźne są tego rodzaju pożary oraz jakie stanowią zagrożenie dla człowieka, zwierząt i środowiska naturalnego. Od początku 2019 roku lubliniecka straż pożarna odnotowała już 8 pożarów suchych traw i zarośli.

W Polsce w 2018 roku odnotowano 149 434 pożarów, wśród których były 48 767 pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło ok 33% wszystkich pożarów w Polsce. W zdarzeniach tego typu od 2011 roku straciło życie 68 osób. Szacowane straty w wyniku pożarów traw w 2018 roku to 32 956 500 złotych.

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów.

Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

W 2018 roku podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 123 153 186 litrów wody, co odpowiada pojemności 32,8 basenów olimpijskich. Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują dużą liczbę strażaków i zasobów ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy, zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą na czas tam, gdzie są bardzo potrzebni.

Więcej materiałów na stronie: http://www.stoppozaromtraw.pl.

 

Co roku, na wybranych obiektach w powiecie, od marca do października KP PSP w Lublińcu przeprowadza ćwiczeń zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, mające na celu sprawdzenie przygotowania wyznaczonego obiektu oraz zatrudnionych w nim pracowników do działań ratowniczych. W dniu 20.03.2019 r. takie ćwiczenia odbyły się w obiekcie magazynu wyrobów gotowych należącym do firmy INVADO Sp. z o. o. w Dzielnej przy ul. Leśnej nr 2. W ćwiczeniach brali udział pracownicy zakładu INVADO, inspektor ds. BHP i ppoż. z ramienia zakładu, kierownictwo zakładu INVADO, trzy zastępy z KP PSP w Lublińcu, zastęp OSP w Dzielnej, zastęp OSP w Ciasnej, zastęp WOP JW Lubliniec oraz dowódca i zastępca dowódcy JRG w Lublińcu.

Scenariusz ćwiczeń: W wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w wózku dowożącym gotowe wyroby do sortowni doszło do jego zapłonu. Pożar rozprzestrzenił się na składowane tam wyroby gotowe - drzwi. Rozwój pożaru spowodował silne zadymienie w całej strefie, zagraża sąsiedniej hali magazynowej oraz konstrukcji całego budynku. Operator wózka podjął próbę ugaszenia pożaru lecz okazała się ona nieskuteczną, pracownik nie opuścił sortowni. Pierwszy pracownik zakładu, który zauważył pożar uruchomił Ręczny Ostrzegacz Pożarowy. Drugi pracownik, który przebywał w sąsiedniej hali powiadomił telefonicznie Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu dzwoniąc pod nr alarmowy 998 o zaistniałym zdarzeniu. Niezwłocznie powiadamiają także kierownictwo zakładu - zgodnie z dokumentacją wewnętrzną zakładu. W tej fazie akcji działania związane z identyfikacją zagrożenia, jego rozmiarami i oddziaływaniem na pracowników oraz jego ewentualnego likwidowania leżą wyłącznie po stronie pracowników. W trakcie dojazdu do miejsca zdarzenia zastępów JOP, pracownicy zakładu ,,Invado’’ prowadzą ewakuację i rozpoczynają akcję gaśniczą używając swojego sprzętu ppoż.

Celem ćwiczeń było:

 1. sprawdzenie możliwości taktycznych zastępów PSP, OSP oraz WOP JW w Lublińcu przy pożarze wewnętrznym w magazynie wyrobów gotowych;
 2. doskonalenie umiejętności ratowników w zakresie wykorzystania sprzętu technicznego będącego na wyposażeniu zastępów, doboru sprzętu oraz metod postępowania przy organizowaniu tego typu akcji ratowniczej;
 3. przypomnienie zasad przy zasysaniu wody za pomocą motopompy z punktu czerpania wody;
 4. doskonalenie umiejętności postępowania z poszkodowanym który doznał obrażeń na skutek pożaru wewnętrznego;
 5. przypomnieniu i utrwalenie zasad udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej przy tego typu zdarzeniach.

Jak również:

Sprawdzenie umiejętności obsad SK KP PSP w zakresie:

 1. dysponowania sił i środków do zdarzenia;
 2. posługiwania się dokumentacją SK KP PSP;
 3. znajomość zasad prowadzenia łączności radiowej;
 4. powiadamianie i współpraca obsad SK KP PSP z jednostką nadrzędną;
 5. elektroniczna ewidencja zdarzenia w SWD – PSP.

 

Dnia 04.03.2019 r. o godz. 16:00 w siedzibie komendy powiatowej PSP w Lublińcu odbyło się spotkanie z laureatami trzeciego konkursu pod hasłem CZUJKA! Pięć pierwszych osób, które 26.02.2019 r. o godz. 13:00 dodzwoniły się pod wskazany numer to:

 1. Iwona ZAJONC z Sierakowa Śląskiego;
 2. Arkadiusz MARZYK z Koszwic;
 3. Weronika KRYŚ z Rusinowic;
 4. Ewelina PIECKA z Lisowic;
 5. Barbara KUCHENBECKER z Lublińca.

W ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” komendant przeprowadził również prelekcję na temat niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla, która zakończyła się przekazaniem na ręce zwycięzców cyfrowych czujników tlenku węgla z ekranem LCD. GRATULUJEMY!!!

 

28. lutego 2019 roku na trasie narciarskiej Czantoria w Ustroniu odbyły się XII Mistrzostwa Województwa Śląskiego Strażaków PSP w Narciarstwie Alpejskim oraz III Mistrzostwa Województwa Śląskiego Strażaków PSP w Snowboardzie.

W mistrzostwach wzięło udział ponad 100 strażaków z województwa śląskiego – pasjonatów narciarstwa i snowboardu. Naszą komendę reprezentowało 4 zawodników: Adam Kaczmarczyk, Robert Mazur, Grzegorz Płonka i Karina Szwed.

Zawody zorganizowane były na wysokim poziomie, miały na celu nie tylko podniesienie sprawności fizycznej strażaków, ale również stanowiły okazję do integracji środowiska strażackiego.

Na profesjonalnie przygotowanym stoku nasza zawodniczka Karina zdobyła II miejsce w klasyfikacji kobiet. Zwycięzców uhonorowali: Śląski Komendant Wojewódzki st. bryg. Jacek Kleszczewski oraz Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie.

 

W dniu 25. lutego 2019 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda przybył do miejscowości Herby na spotkanie z mieszkańcami powiatu lublinieckiego. W spotkaniu, zorganizowanym w hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu w spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy bryg. Janusz Bula.

W trakcie spotkania, Prezydent RP Andrzej Duda przekazał czterem jednostkom OSP gminy Herby (Chwostek, Hadra, Olszyna i Lisów) torby medyczne – PSP R0.

 

UWAGA!!! Ogłaszamy kolejny konkurs telefoniczny! 26.02.2019 r. o godz. 13:00 kolejny raz można zadzwonić pod nr tel. 503 529 311 i podać hasło CZUJKA!!! Pięć pierwszych osób, które się dodzwonią otrzymają od KP PSP w Lublińcu cyfrowy czujnik tlenku węgla z ekranem LCD - zapraszamy do konkursu.

 

W związku z licznymi niepokojącymi sygnałami jakie docierają do tutejszej komendy z których wynika, że na terenie powiatu lublinieckiego pojawiają się przypadki nieuprawnionych działań polegających na zastraszaniu osób mające na celu wymuszenie zakupu czujników tlenków węgla, czujek dymu itp. urządzeń przez mieszkańców domów jednorodzinnych lub mieszkań - Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu informuje, że nie upoważniła żadnego podmiotu do występowania w jej imieniu oraz do zachęcania czy też zmuszania do zakupu takich urządzeń. Z informacji przekazywanych przez mieszkańców powiatu wynika również, że podmioty informują, że zakupienie tych urządzeń jest obowiązkiem i że strażacy będą poddawać kontroli domy oraz mieszkania co jest niezgodne z prawdą.

Zakup urządzeń nie jest obowiązkiem prawnym a jedynie dobrowolną formą podniesienia poziomu bezpieczeństwa w swoim domu.

 Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu w sezonie zimowym prowadzi  ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” Kampania ta jest skierowana do społeczeństwa, a w szczególności do dzieci i młodzieży oraz do seniorów, składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych.  Jednocześnie należy podkreślić, że zakup urządzeń może a nie musi być zrealizowany u dowolnego dystrybutora lub producenta. Urządzenia te powinny posiadać stosowane dopuszczenie do użytkowania.


Apelujemy więc do mieszkańców, że w przypadku pojawiania się opisanych powyżej sytuacji o zgłaszanie takich przypadków do organów ścigania.