30 kwietnia 2020 roku, w KP PSP w Lublińcu, odbyło się uroczyste pożegnanie strażaka – starszego ogniomistrza Marka SZYSZKA odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne, który służbę w Straży Pożarnej rozpoczął 1 lipca 1998 roku w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, a 1 stycznia 1999 roku został oddelegowany do Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu, w której pełnił służbę do końca kwietnia 2020 roku.

Minister Spraw Wewnętrznych za szczególne zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej wyróżnił w 2015 roku st. ogn. Marka Szyszka "Brązową odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej." Natomiast za działalność w strukturach OSP w 2017 roku Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP uhonorował starszego ogniomistrza "Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa".

St. ogn. Marek Szyszka służbę zakończył 30 kwietnia br. na stanowisku operatora sprzętu specjalnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.

W imieniu swoim oraz całej załogi podziękowania za wzorową służbę złożył komendant powiatowy bryg. Janusz BULA. Odchodzący na emeryturę strażak odebrał również wiele serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności i powodzenia od kolegów oraz otrzymał okolicznościowy upominek.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu 

 

4 maja 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa w lublinieckiej komendzie PSP nie przeprowadzono wielkich uroczystości z udziałem zaproszonych gości.

O godz. 8.30 przeprowadzono krótki, doniosły apel, podczas którego m.in. odczytano stosowne wyciągi z rozkazów personalnych o awansach na wyższe stopnie i stanowiska służbowe oraz list z życzeniami od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja DUDY skierowany do strażaków z okazji Dnia Strażaka.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazami personalnymi z dnia 28 kwietnia 2020 r. nadał z dniem 4 maja br. wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerskim

 

 

Stopnień starszego brygadiera otrzymał:

 • bryg. Janusz BULA - komendant powiatowy PSP w Lublińcu

Stopień młodszego kapitana otrzymali:

 • asp. Paweł GAJOWSKI
 • asp. Adrian DUDEK
 • st. ogn. Elżbieta KOŁTUŃSKA

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dnia 15 kwietnia 2020 r. nadał z dniem 4 maja br. wyższe stopnie służbowe w korpusie aspiranckim

Stopień aspiranta otrzymała:

 • mł. asp. Jolanta KISOW-DZIEMBALA

 

Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach rozkazem personalnym z dnia 27 marca 2020 r. nadał z dniem 4 maja br. wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerskim

Stopnień starszego ogniomistrza otrzymali:

 • ogn. Marcin BRYŁKA
 • ogn. Piotr GROBARA
 • ogn. Piotr KULIG
 • ogn. Damian MAGDZIŃSKI

Stopnień ogniomistrza otrzymali:

 • mł. ogn. Maciej DODAT
 • mł. ogn. Sebastian KANDZIA
 • mł. ogn. Michał WALASIK

Stopnień młodszego ogniomistrza otrzymali:

 • st. sekc. Mariusz CHMURAK
 • st. sekc. Adrian ŚLEZIONA

Stopnień starszego sekcyjnego otrzymali:

 • sekc. Marcin BOLA
 • sekc. Rafał GAJOWSKI
 • sekc. Paweł ULFIK

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu Rozkazem Personalnym z dnia 15 kwietnia 2020 r. nadał z dniem 4 maja br. wyższe stopnie służbowe w korpusie szeregowych

Stopień starszego strażaka otrzymali:

 • str. Kamil DRYNDA
 • str. Adrian MAJER
 • str. Bartosz STOLARSKI

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, nagrodą pieniężną, wyróżnił st. kpt. Wojciecha KWAPIEŃ.

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu Decyzjami z dnia 23 kwietnia 2020 r. mianował

Na stanowisko zastępca dowódcy zmiany:

 • asp. sztab. Michał KAMIŃSKI
 • asp. sztab. Damian PIĄTEK
 • asp. sztab. Rafał JĘDRYKA

Na stanowisko starszy technik sztabowy:

 • st. ogn. Paweł GÓRNIAK

Na stanowisko dyżurny stanowiska kierowania:

 • sekc. Rafał GAJOWSKI

 

Na zakończenie uroczystego apelu komendant powiatowy PSP w Lublińcu st. bryg. Janusz BULA w swoim wystąpieniu pogratulował strażakom otrzymanych wyróżnień i awansów, dziękując za całoroczną służbę, złożył również życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności funkcjonariuszom oraz ich rodzinom.

 

W godzinach popołudniowych, w kościele Parafii Wojskowej bł. Piotra Jerzego Frassati w Lublińcu odbyła się Msza Święta w intencji strażaków. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a także druhowie z ochotniczej i Wojskowej Straży Pożarnej w Lublińcu.

na okoliczność Dnia Strażaka, członkowie jednostek przyjęli życzenia i gratulacje od Posła Ziemi Lublinieckiej - Andrzeja Gawrona oraz Józefa Korpaka, sekretarza Miasta Lublińca - reprezentującego Burmistrza Edwarda Maniurę.

„Ta eucharystia jest dziękczynieniem za waszą służbę, serca i wielkie oddanie” - mówił w trakcie mszy ks. kpt. Przemysław Tur, proboszcz Parafii Wojskowej w Lublińcu.

Po zakończeniu mszy zostały rozdane wyróżnienia za zasługi w pełnionej służbie - Poseł Andrzej Gawron oraz komendant powiatowy PSP w Lublińcu st. bryg. Janusz Bula wyróżnieni zostali Medalem w Służbie Bogu i Ojczyźnie, przyznanym na podstawie dekretu biskupa polowego bp gen. bryg. Józefa Guzdka z dnia 19 października 2018 roku.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

                       Julian Werner, lubliniecki.pl

 

 

W związku z panującą obecnie pandemią SARS Cov-2 służba w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej podporządkowana jest ścisłemu rygorowi sanitarnemu. Wszyscy strażacy przestrzegają zasad higieny, stosują środki dezynfekcyjne, utrzymują w czystości miejsca swojego pobytu, a ubrania specjalne, pojazdy i sprzęt ratowniczy, każdorazowo po powrocie ze zdarzenia jest dezynfekowany. Również podczas zdarzeń stosowane są środki zabezpieczające, adekwatne do zaistniałego zagrożenia, zgodne z wytycznymi WHO oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA.

W celu zagwarantowania niezbędnej ilości środków zabezpieczających, koniecznych do bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych oraz wspierających inne służby w walce z koronawirusem, Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach pozyskała na ten cel środki finansowe w wysokości 3 980 000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa oraz 50 000 zł ze środków ubezpieczeniowych, będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP. Ponadto komendy powiatowe i miejskie PSP woj. śląskiego wydatkowały na te cele środki w wysokości 420 000 zł.

W ramach tych środków zakupiono oraz zamówiono między innymi następujący sprzęt i środki ochrony osobistej:

-  generatory ozonu – 18 szt.,
-  opryskiwacze – 150 szt.,
-  półmaski filtrujące – 15 000 szt.,
-  maseczki chirurgiczne – 50 000 szt.,
-  rękawiczki lateksowe - 75 000 par.,
-  płyn do dezynfekcji – 37 000 litrów.,
-  okulary ochronne/przyłbice -1 300 szt.
-  ubrania ochronne – 6 000 szt,
-  pralnice przemysłowe z suszarką – 12 kpl.,
-  namioty pneumatyczne – 16 szt.,
-  ciąg dekontaminacyjny – 1 kpl.

Wszystkie te zakupy mają na celu zabezpieczanie ratowników ale również poszkodowanych i świadków zdarzeń, w których bierze udział Państwowa Straż Pożarna.

opracowanie: KW PSP w Katowicach

 

W związku ze stanem epidemii, w trosce o chorych i najstarszych mieszkańców Lublińca od 23.03.2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Lublińcu uruchomiła akcję pomocy "ZAKUPY DLA SENIORA". Więcej informacji na plakacie:

 

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu