23 listopada 2019 roku na terenie JRG 1 w Katowicach - Szopienicach odbyły się „I Wojewódzkie Zawody w Ratownictwie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy” o puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W zawodach wzięło udział 27 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa śląskiego.

W powyższych zawodach powiat lubliniecki reprezentowała drużyna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwostku, która przypomnijmy 28 kwietnia 2019 r. wygrała I Mistrzostwa Powiatu Lublinieckiego w KPP.

Podczas Zawodów zawodnicy mieli do wykonania cztery zadania (teoretyczne i praktyczne), na każde zadanie wyznaczono określony czas. Do pierwszego z nich (test wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy) losowo wybierano zawodnika z danej drużyny. W czasie testu pozostała część drużyny była wezwana do Komisji Sędziowskiej w celu oceny zestawu ratownictwa medycznego R1 - zestaw zawiera torbę R1, zestaw 14 szyn Kramera, deskę ortopedyczną (drugie punktowane zadanie).

Dwa ostatnie zadania to już współpraca całego zespołu podczas zadań praktycznych: 1. Sportowiec - "Po zakończonych działaniach druhowie wracając do remizy są świadkami potrącenia przez czarne BMW i8 o nr SK 524KU rowerzysty. Samochód z piskiem opon oddala się z miejsca zdarzenia"; 2. LPG - "Podczas tankowania paliwa na stacji druhowie są świadkami upadku z wysokości pracownika, który mył okna stojąc na drabinie", zawodnicy musieli przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową.

Sędziami podczas zawodów byli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz ratownicy medyczni, pełniący służbę w jednostkach PSP woj. śląskiego.

Żeby wyłonić najlepszą drużynę konieczne było przeprowadzenie dogrywki. Ostatecznie zwyciężyli druhowie z OSP Górniki, na drugiej pozycji, ze stratą tylko jednego punktu znalazła się reprezentacja z OSP Chwostek (dh Miłosz GROBARA, dh Janusz SKUBAŁA, dh Artur PSIUK, dh Filip PAWELCZYK), a na trzeciej uplasowała się reprezentacja z OSP Łaziska Średnie.

GRATULUJEMY ZAWODNIKOM A W SZCZEGÓLNOŚCI NASZYM DRUHOM Z POWIATU LUBLINIECKIEGO za zajęcia tak wysokiej pozycji w województwie ŚLĄSKIM!!!

Uroczystego wręczenia pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych dokonał Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Wilk, który pogratulował wszystkim wiedzy oraz umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach bryg. Patrycjusz Fudała.

 

Opracowanie: archiwum KW PSP w Katowicach;

                      st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu 

 

14 listopada 2019 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbył się III Ogólnopolski Memoriał im. generała brygadiera Feliksa Deli w Halowej Piłce Nożnej Oldboyów PSP. W turnieju udział wzięły reprezentacje komend z terenu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, zachodnio-pomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego oraz Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Drużynę województwa śląskiego reprezentował między innymi komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu bryg. Janusz BULA.

Końcowa klasyfikacja III Ogólnopolskiego Memoriału w Halowej Piłce Nożnej Oldboyów PSP:

 1. woj. śląskie - 13pkt.
 2. woj. dolnośląskie - 9 pkt.
 3. woj. mazowieckie - 8 pkt.

Reprezentacja województwa śląskiego już po raz drugi odniosła zwycięstwo w ogólnopolskim turnieju oldboyów.

Uroczystego zakończenia i podsumowania zawodów dokonał Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. kpt. Marek Chwała.

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM I CZEKAMY NA KOLEJNE SUKCESY!!!

 

Opracowanie: archiwum KW PSP w Katowicach;

                      st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu 

 

 

14 listopada 2019 roku, w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Katowicach-Szopienicach odbyło się uroczyste wręczenie awansów i wyróżnień z okazji „Narodowego Święta Niepodległości 2019 i 100 - lecia Powstań Śląskich”

Zebranych przywitał Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, który w swoim wystąpieniu podziękował za zaangażowanie w służbę i nawiązał do istoty bycia strażakiem : „…Jesteście dowodem na to, że nie żyjecie tylko dla siebie. W chwili, gdy była potrzeba nieśliście pomoc…”, dodał także „…Wiem, że zawsze można na Was polegać, że potraficie w życiu nie tylko zawodowym, ale i prywatnym dawać przykład bycia Polakiem, bycia patriotą..."

Śląski Komendant Wojewódzki PSP, za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, realizowanie zadań w szczególnych warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy, jak również za wysokie wyniki w zawodach sportowych, przyznał 177 nagród. Wśród funkcjonariuszy, którzy swoją postawą na rzecz ochrony przeciwpożarowej w województwie śląskim zasłużyli na to wyróżnienie znalazła się Pani st. ogn. Elżbieta KOŁTUŃSKA, Główny Księgowy w KP PSP w Lublińcu oraz mł. kpt. Piotr SKUBAŁA, dyżurny operacyjny.

Natomiast Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 11 października 2019 r. za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz duży wkład pracy w realizację zadań z zakresu przyznania dotacji jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych przyznał  nagrodę mł. bryg. Krzysztofowi SIEK, zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lublińcu.

GRATULUJEMY POSTAWY I ZAANGAŻOWANIA!!!

 

Opracowanie: archiwum KW PSP w Katowicach;

                      st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu 

11 listopada 2019 roku obchodzimy 101 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

O godz. 8:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu odbył się Uroczysty Apel połączony z uroczystą zmianą służby. W trakcie apelu została podniesiona na maszt flaga państwowa, odegrano hymn państwowy oraz odczytano List okolicznościowy Komendanta Głównego PSP z okazji Narodowego Święta Niepodległości "...To ważny dzień i znakomita okazja, by uczcić pamięć tych, którzy poświęcili swoje życie lub zdrowie w imię przyszłych pokoleń oraz odbudowie niezależnej polskiej państwowości, gdzie udało się stworzyć warunki do zaistnienia na arenie międzynarodowej niepodległego bytu oraz okoliczności sprzyjające rozwojowi gospodarczemu i społecznemu..."

Po apelu, delegacja strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu uczestniczyła w uroczystej mszy świętej polowej na Cmentarzu Wojskowym. Komendant powiatowy bryg. Janusz BULA w asyście bryg. Artura SZYMANKA oraz st. kpt. Wojciecha KWAPIENIA złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem poległych.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

31 października 2019 roku, po ostatniej służbie, odbyło się uroczyste pożegnanie strażaka – młodszego brygadiera Jana PAWELAKA odchodzącego na emerytur, który służbę w Straży Pożarnej rozpoczął w 01 sierpnia 1993 roku. Służbę zakończył 31 października br. na stanowisku dyżurnego operacyjnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. W imieniu swoim oraz całej załogi podziękowania za wzorową służbę złożył Komendant Powiatowy bryg. Janusz BULA. Odchodzący na emeryturę strażak odebrał również wiele serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności i powodzenia od kolegów oraz otrzymał okolicznościowy upominek.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu  

23 października 2019 r. zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Śląska Komenda Wojewódzka PSP, zorganizowała praktyczne ćwiczenia z rozwinięć układów pompowo-wężowych podczas dostarczania wody na duże odległości. Ćwiczenia odbyły się na terenie Nadleśnictwa Lubliniec.

W ww. przedsięwzięciu udział wzięło 10 zastępów ratowniczo-gaśniczych z województwa śląskiego, tj. Lublińca, Będzina, Częstochowy, Koniecpola, Kłobucka, Myszkowa, Sosnowca oraz Zawiercia.

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

Lublinieccy policjanci wraz ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu przypominają o obowiązku umieszczania na posesji lub w jej obrębie numeru porządkowego, który musi być dobrze widoczny. Tabliczka z numerem na ścianie domu czy płocie posesji to rzecz niewielka, ale w skrajnych przypadkach może uratować życie.

To kolejny apel funkcjonariuszy służb codziennie ratujących nasze życie, zdrowie i mienie, gdyż problemem niewłaściwego lub niepełnego oznakowania budynków w znaczny sposób utrudnia niesienie pomocy w sytuacjach kryzysowych. W ramach aktualnie prowadzonych planów priorytetowych Policjanci kontrolują prawidłowość oznakowania budynków na terenie swoich dzielnic. W razie stwierdzonych nieprawidłowości, dzielnicowi przeprowadzają rozmowy z mieszkańcami tłumacząc, jak ważne jest prawidłowe oznakowanie budynków.
Często niestety zdarza się, że brak prawidłowego oznakowania budynków bardzo utrudnia czynności służbom ratującym nasze zdrowie i życie wydłużając czas dojazdu na miejsce Policji, Straży Pożarnej czy Pogotowia Ratunkowego.

Pamiętajmy!
Numer na ścianie domu czy płocie to rzecz niewielka, ale w skrajnych przypadkach może uratować nam życie.

Opracowanie: mł. asp. Michał Sklarczyk, KP Policji w Lublińcu

                      st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu 

 

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2019-2020

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Pobierz powyższe ulotki w dużej rozdzielczości (A4 300 pkt/cal) – naciśnij prawy przycisk myszy na linku i z menu kontekstowego wybierz „Zapisz element docelowy jako...”:

Czad oszukuje zmysły

Te objawy moga swiadczyc o obecnosci tlenku wegla.jpg

W_Polsce_corocznie_powstaje_ponad_150000_pozarow_co_piaty_z_nich_powstaje_w_domach.jpg

NIGDY_NIE_GAS_tluszczu_i_oleju_WODA.jpg

Więcej materiałów na temat kampanii "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa" znajduje się na stronie Komendy Głównej PSP

 

Statystyka zatruć tlenkiem węgla  w sezonie grzewczym /październik-marzec/ 2018 - 2019 w woj.śląskim:

 • liczba zdarzeń - 2.131 (w tym 986 pożarów)
 • liczba osób poszkodowanych (podtrutych) - 597 (w tym dzieci 178)
 • ofiary śmiertelne - 11, w tym 1 w pożarze

Najwięcej poszkodowanych w sezonie 2018/2019 odnotowano w:  

 • Bytom - 74 osób (w tym 25 dzieci)
 • pow. bielski - 47 (w tym 12 dzieci), 3 ofiary śmiertelne
 • pow. gliwicki - 42 (w tym 15 dzieci)
 • Katowice - 39 osób (w tym 10 dzieci), 2 ofiary śmiertelne
 • pow. częstochowski – 37 osób (w tym 4 dzieci)

Statystyka zatruć tlenkiem węgla /październik-marzec/ w latach 2007 - 2018 w woj.śląskim:

 • 2007/2008 rok – liczba zatruć 388 (w tym 32 ze skutkiem śmiertelnym)
 • 2008/2009 rok – liczba zatruć 395 (w tym 47 ze skutkiem śmiertelnym)
 • 2009/2010 rok – liczba zatruć 388 (w tym 32 ze skutkiem śmiertelnym)
 • 2010/2011 rok – liczba zatruć 454 ( w tym 21 ze skutkiem śmiertelnym)
 • 2011/2012 - liczba zatruć 706 ( w tym 29 ze skutkiem śmiertelnym)
 • 2012/2013 – liczba zatruć 695 (w tym 27 ze skutkiem śmiertelnym)
 • 2013/2014 - liczba zatruć 654 ( w tym 9 ze skutkiem śmiertelnym)
 • 2014/2015 - liczb zatruć 654 ( w tym 7 ze skutkiem śmiertelnym)
 • 2015/2016 - liczba zatruć 755 ( w tym 14 ze skutkiem śmiertelnym) l.zdarzeń - 2.170
 • 2016/2017 - liczba zatruć 904 ( w tym 13 ze skutkiem śmiertelnym) l. zdarzeń - 2.556
 • 2017/2018 - liczba zatruć 871  ( w tym 13 ze skutkiem śmiertelnym) liczba zdarzeń - 2.350

Opracowanie: Gabinet Komendanta Głównego, Wydział Prewencji Społecznej KG PSP  oraz KW PSP w Katowicach