5 października 2019 roku na Bulwarze Grotowskiego w Lublińcu odbyła się uroczystość przekazania z KP PSP w Lublińcu dla OSP w Lublińcu i poświęcenia samochodu ratowniczo – gaśniczego JELCZ 422 010 GCBA 5/32 o napędzie szosowym.

Samochód Jelcz 422 wyposażony w zbiornik wody o pojemności 5000 litrów z dodatkowym zbiornikiem 500 litrów ne środka pianotwórczego, z wbudowaną dwuzakresową autopompą Rosenbauer o wydajności nominalnej 3200 l/min, został wprowadzony do podziału bojowego komendy powiatowej PSP w Lublińcu 1 maja 1997 roku.

Po uroczystym poświęceniu, przez Kapelana Parafii Wojskowej JWK Lubliniec – ks. kpt. Przemysława Tur, i przekazaniu kluczyków do pojazdu, dla druhów zaangażowanych w służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej przyznano okolicznościowe wyróżnienia. Odznakę honorową za zasługi na rzecz województwa śląskiego odebrali: dh Jan Malitowski, dh Marian Malitowski oraz dh Mateusz Kmieć. Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP RP przyznało odznaki Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w składzie: dh Wiktoria Mańka, dh Natalia Matusek, dh Patrycja Matusek oraz dh Wiktoria Telesińska.

Okolicznościowe podziękowania odebrali również zaproszeni goście.

W uroczystości udział wzięli między innymi:

 • Poseł na Sejm RP Andrzej GAWRON;
 • Burmistrz Miasta Lublińca - Edward MANIURA;
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu - bryg. Artur SZYMANEK;
 • I Zastępca Komendanta Policji w Lublińcu - podinsp. Jacek SIWIASZCZYK;
 • Kapelan Parafii Wojskowej JWK Lubliniec – ks. kpt. Przemysław TUR;
 • Dyrektor Biura Poselskiego Posła Andrzeja Gawrona – Dawid SMOL;
 • Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Lublińcu – Czesław GANSINIEC;
 • Prezes OSP Tanina – dh Radosław SĘK;
 • Prezes OSP Kamienica Śląska – dh Ryszard RAUCHUT;
 • Prezes OSP Boronów – dh Bogdan BROL

 

Zaproszeni goście, w swoich wystąpieniach, zgodnie podkreślali nie tylko słuszność decyzji o przekazaniu pojazdu dla lublinieckich ochotników ale też nieocenioną rolę strażaków w przeciwdziałaniu zagrożeniom w skali całego powiatu.

Poseł na Sejm RP Andrzej Gawron wyraził nadzieję, że samochód ratowniczo-gaśniczy wpłynie na poczucie bezpieczeństwa wśród samych mieszkańców, Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura podkreślił ogromną wagę młodych ludzi w kształtowaniu jednostki, a zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu bryg. Artur Szymanek, obok podziękowań i gratulacji złożonych członkom OSP Lubliniec, odczytał skierowany do druhów list Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacka Kleszczewskiego.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu 

 

W dniu 01 października 2019 roku odbyło się uroczyste pożegnanie strażaka – aspiranta Adama KACZMARCZYKA odchodzącego na emeryturę. Służbę w Straży Pożarnej w Lublińcu rozpoczął w dniu 09 czerwca 1997 roku. Służbę zakończył 30 września br. na stanowisku starszego operatora sprzętu specjalnego. W imieniu swoim oraz całej załogi podziękowania za wzorową służbę złożył Komendant Powiatowy bryg. Janusz BULA. Odchodzący na emeryturę strażak odebrał również wiele serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności i powodzenia od kolegów oraz otrzymał okolicznościowy upominek.

W poniedziałek, 30 września 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży w Lublińcu zawarte zostało POROZUMIENIE w sprawie włączenia wojskowej straży pożarnej Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Porozumienie podpisali bryg. Janusz BULA komendant powiatowy PSP w Lublińcu, płk. Michał STRZELECKI dowódca Jednostki Wojskowej  Komandosów w Lublińcu oraz ppłk. Mariusz GŁĘBICKI szef delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krakowie.

Porozumienie jest pierwszym krokiem w kierunku włączenie sił i środków wojskowej ochrony przeciwpożarowej w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu lublinieckiego. Na podstawie stosownego Wniosku ostateczną decyzję podejmie Komendant Główny PSP.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu 

 

W dniu 22 września 2019 roku w miejscowości Koszęcin na boisku sportowym „LKS ŚLĄSK” rozegrano XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek OSP powiatu lublinieckiego.

Organizatorami zawodów byli:
Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublińcu
Starosta Lubliniecki
Wójt Gminy Koszęcin

Pomimo pięknej i słonecznej pogody, okres wakacyjny powoli dobiega końca i już za tydzień rozpocznie się nowy rok szkolny. Dobiegają końca również kolonie, półkolonie i obozy harcerskie, organizowane na terenie województwa śląskiego, które kontrolowali strażacy.

Jedna z ostatnich miała miejsce 22 sierpnia 2019 roku, gdzie funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu wizytowali obóz szkoleniowo–wypoczynkowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Pawonków powiatu lublinieckiego, odbywający się na terenie bazy obozowej bytomskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kokotku koło Lublińca.

W trakcie wizytacji strażacy sprawdzali w jaki sposób wdrożono zasady bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników obozu, przeprowadzali również zajęcia edukacyjne na temat zasad właściwego zachowania się na obszarach leśnych, zajęcia praktyczne z umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzana była również próbna ewakuacja, w celu praktycznego sprawdzenia stanu przygotowania uczestników obozów w trakcie wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

Strażacy z województwa śląskiego przez cały okres wakacji czuwali nad bezpieczeństwem harcerzy, systematycznie udając się z wizytacjami na tereny obozowisk. Wizyty miały na celu sprawdzenie przygotowania obozów harcerskich pod kątem wdrożenia i spełnienia warunków bezpieczeństwa. Były również okazją do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu prewencji społecznej oraz zapoznania uczestników obozu ze sposobem alarmowania i zasadami postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji niebezpiecznych.

Każdego dnia trwania obozu sprawdzano również łączność pomiędzy komendantem obozu a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego/Powiatowego PSP – za pomocą telefonu komórkowego lub poprzez radiotelefon - na specjalnie przygotowanym kanale KSH – Krajowej Sieci Współpracy z Harcerzami.

Ponadto strażacy zapoznawali się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, rozpoznawali wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia, drogi dojazdowe dla służb ratowniczych oraz miejsca bezpiecznego schronienia.

Od początku wakacji w województwie śląskim, zorganizowano ponad 100 obozów harcerskich i MDP, w których uczestniczyło ponad 6.000 dzieci i młodzieży, a w samym powiecie lublinieckim 55 różnego rodzaju form wypoczynku (obozy, półkolonie) w tym 30 obozów harcerskich i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których łącznie uczestniczyło ponad 2620 dzieci i młodzieży.

 

Opracowanie: KW PSP w Katowicach na podstawie informacji z KP PSP w Lublińcu

 

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

 1. Słowo wstępne KG PSP.pdf
 2. Tryb i zasady.pdf
 3. Wniosek.pdf
 4. Przykładowy wniosek.pdf