Zdjęcie Spotkanie załogowe strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu
W dniu 02 marca 2009 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu odbyło się spotkanie załogowe strażaków Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 r.) czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać:

inżynierowie pożarnictwa,
inżynierowie w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
osoby posiadające wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
technicy pożarnictwa,
osoby posiadające wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Ferie zimowe
Zdjęcie Nowy samochód rozpoznawczo ratowniczy
12 grudnia 2008 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wprowadziła do podziału bojowego nowy samochód rozpoznawczo-ratowniczy marki Land Rover Freelander 2,2D (napęd 4x4). Samochód jest dodatkowo wyposażony między innymi w: zestaw medyczny PSP R1, sprzęt do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, nawigację satelitarną.
Pojazd rozpoznawczo-ratowniczy w pełni zaspakaja potrzeby ratownictwa i ochrony p.poż. powiatu lublinieckiego w aspekcie ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska.

Informacja o wyborze wykonawcy: Zakup lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczego z funkcją ratownictwa ekologiczno-chemicznego
Zdjęcie Ćwiczenia na terenie Bazy Paliw nr 3 w Boronowie
W dniu 15.10.2008 r. w godzinach 8.00 - 15.00 na terenie Bazy Paliw nr 3 w Boronowie - Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. odbyły się ćwiczenia doskonalące.

Zdjęcie Sylwetka Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu
Z dniem 01 czerwca 2008r. Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu bryg. mgr inż. Michała CHRZĄSTKA.

Zdjęcie Zdanie i objęcie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu
W dniu 30.05.2008 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Lublińcu o godz. 14.00 w obecności Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach bryg. mgr inż. Marek RĄCZKI odbyła się uroczystość zdania i objęcia obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.