Co roku, na wybranych obiektach w powiecie, od marca do października KP PSP w Lublińcu przeprowadza ćwiczeń zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, mające na celu sprawdzenie przygotowania wyznaczonego obiektu oraz zatrudnionych w nim pracowników do działań ratowniczych. W dniu 20.03.2019 r. takie ćwiczenia odbyły się w obiekcie magazynu wyrobów gotowych należącym do firmy INVADO Sp. z o. o. w Dzielnej przy ul. Leśnej nr 2. W ćwiczeniach brali udział pracownicy zakładu INVADO, inspektor ds. BHP i ppoż. z ramienia zakładu, kierownictwo zakładu INVADO, trzy zastępy z KP PSP w Lublińcu, zastęp OSP w Dzielnej, zastęp OSP w Ciasnej, zastęp WOP JW Lubliniec oraz dowódca i zastępca dowódcy JRG w Lublińcu.

Scenariusz ćwiczeń: W wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w wózku dowożącym gotowe wyroby do sortowni doszło do jego zapłonu. Pożar rozprzestrzenił się na składowane tam wyroby gotowe - drzwi. Rozwój pożaru spowodował silne zadymienie w całej strefie, zagraża sąsiedniej hali magazynowej oraz konstrukcji całego budynku. Operator wózka podjął próbę ugaszenia pożaru lecz okazała się ona nieskuteczną, pracownik nie opuścił sortowni. Pierwszy pracownik zakładu, który zauważył pożar uruchomił Ręczny Ostrzegacz Pożarowy. Drugi pracownik, który przebywał w sąsiedniej hali powiadomił telefonicznie Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu dzwoniąc pod nr alarmowy 998 o zaistniałym zdarzeniu. Niezwłocznie powiadamiają także kierownictwo zakładu - zgodnie z dokumentacją wewnętrzną zakładu. W tej fazie akcji działania związane z identyfikacją zagrożenia, jego rozmiarami i oddziaływaniem na pracowników oraz jego ewentualnego likwidowania leżą wyłącznie po stronie pracowników. W trakcie dojazdu do miejsca zdarzenia zastępów JOP, pracownicy zakładu ,,Invado’’ prowadzą ewakuację i rozpoczynają akcję gaśniczą używając swojego sprzętu ppoż.

Celem ćwiczeń było:

 1. sprawdzenie możliwości taktycznych zastępów PSP, OSP oraz WOP JW w Lublińcu przy pożarze wewnętrznym w magazynie wyrobów gotowych;
 2. doskonalenie umiejętności ratowników w zakresie wykorzystania sprzętu technicznego będącego na wyposażeniu zastępów, doboru sprzętu oraz metod postępowania przy organizowaniu tego typu akcji ratowniczej;
 3. przypomnienie zasad przy zasysaniu wody za pomocą motopompy z punktu czerpania wody;
 4. doskonalenie umiejętności postępowania z poszkodowanym który doznał obrażeń na skutek pożaru wewnętrznego;
 5. przypomnieniu i utrwalenie zasad udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej przy tego typu zdarzeniach.

Jak również:

Sprawdzenie umiejętności obsad SK KP PSP w zakresie:

 1. dysponowania sił i środków do zdarzenia;
 2. posługiwania się dokumentacją SK KP PSP;
 3. znajomość zasad prowadzenia łączności radiowej;
 4. powiadamianie i współpraca obsad SK KP PSP z jednostką nadrzędną;
 5. elektroniczna ewidencja zdarzenia w SWD – PSP.

 

Dnia 04.03.2019 r. o godz. 16:00 w siedzibie komendy powiatowej PSP w Lublińcu odbyło się spotkanie z laureatami trzeciego konkursu pod hasłem CZUJKA! Pięć pierwszych osób, które 26.02.2019 r. o godz. 13:00 dodzwoniły się pod wskazany numer to:

 1. Iwona ZAJONC z Sierakowa Śląskiego;
 2. Arkadiusz MARZYK z Koszwic;
 3. Weronika KRYŚ z Rusinowic;
 4. Ewelina PIECKA z Lisowic;
 5. Barbara KUCHENBECKER z Lublińca.

W ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” komendant przeprowadził również prelekcję na temat niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla, która zakończyła się przekazaniem na ręce zwycięzców cyfrowych czujników tlenku węgla z ekranem LCD. GRATULUJEMY!!!

 

28. lutego 2019 roku na trasie narciarskiej Czantoria w Ustroniu odbyły się XII Mistrzostwa Województwa Śląskiego Strażaków PSP w Narciarstwie Alpejskim oraz III Mistrzostwa Województwa Śląskiego Strażaków PSP w Snowboardzie.

W mistrzostwach wzięło udział ponad 100 strażaków z województwa śląskiego – pasjonatów narciarstwa i snowboardu. Naszą komendę reprezentowało 4 zawodników: Adam Kaczmarczyk, Robert Mazur, Grzegorz Płonka i Karina Szwed.

Zawody zorganizowane były na wysokim poziomie, miały na celu nie tylko podniesienie sprawności fizycznej strażaków, ale również stanowiły okazję do integracji środowiska strażackiego.

Na profesjonalnie przygotowanym stoku nasza zawodniczka Karina zdobyła II miejsce w klasyfikacji kobiet. Zwycięzców uhonorowali: Śląski Komendant Wojewódzki st. bryg. Jacek Kleszczewski oraz Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie.

 

W dniu 25. lutego 2019 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda przybył do miejscowości Herby na spotkanie z mieszkańcami powiatu lublinieckiego. W spotkaniu, zorganizowanym w hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu w spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy bryg. Janusz Bula.

W trakcie spotkania, Prezydent RP Andrzej Duda przekazał czterem jednostkom OSP gminy Herby (Chwostek, Hadra, Olszyna i Lisów) torby medyczne – PSP R0.

 

UWAGA!!! Ogłaszamy kolejny konkurs telefoniczny! 26.02.2019 r. o godz. 13:00 kolejny raz można zadzwonić pod nr tel. 503 529 311 i podać hasło CZUJKA!!! Pięć pierwszych osób, które się dodzwonią otrzymają od KP PSP w Lublińcu cyfrowy czujnik tlenku węgla z ekranem LCD - zapraszamy do konkursu.

 

W związku z licznymi niepokojącymi sygnałami jakie docierają do tutejszej komendy z których wynika, że na terenie powiatu lublinieckiego pojawiają się przypadki nieuprawnionych działań polegających na zastraszaniu osób mające na celu wymuszenie zakupu czujników tlenków węgla, czujek dymu itp. urządzeń przez mieszkańców domów jednorodzinnych lub mieszkań - Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu informuje, że nie upoważniła żadnego podmiotu do występowania w jej imieniu oraz do zachęcania czy też zmuszania do zakupu takich urządzeń. Z informacji przekazywanych przez mieszkańców powiatu wynika również, że podmioty informują, że zakupienie tych urządzeń jest obowiązkiem i że strażacy będą poddawać kontroli domy oraz mieszkania co jest niezgodne z prawdą.

Zakup urządzeń nie jest obowiązkiem prawnym a jedynie dobrowolną formą podniesienia poziomu bezpieczeństwa w swoim domu.

 Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu w sezonie zimowym prowadzi  ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” Kampania ta jest skierowana do społeczeństwa, a w szczególności do dzieci i młodzieży oraz do seniorów, składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych.  Jednocześnie należy podkreślić, że zakup urządzeń może a nie musi być zrealizowany u dowolnego dystrybutora lub producenta. Urządzenia te powinny posiadać stosowane dopuszczenie do użytkowania.


Apelujemy więc do mieszkańców, że w przypadku pojawiania się opisanych powyżej sytuacji o zgłaszanie takich przypadków do organów ścigania.

Podczas zimowych zabaw :
• wychodząc z domu zostaw informację o miejscu, w które się udajesz oraz planowanym czasie powrotu,
• do zjeżdżania na sankach, nartach lub urządzenia ślizgawki wybieraj miejsca oddalone od ruchu samochodowego,
• wolno jeździć na łyżwach tylko na zorganizowanych i nadzorowanych lodowiskach, nie wolno wchodzić na lód na zamarzniętych jeziorach, stawach i innych akwenach wodnych. Cienki, kruchy lód może się załamać pod ciężarem człowieka. Co roku odnotowuje się wiele utonięć w okresie zimowym, właśnie na skutek takiego nierozważnego postępowania, zalegający na pokrywie lodowej śnieg potrafi być bardzo zdradliwy. Pod warstwą śniegu trudno ocenić zagrożenie, ponieważ nie widać grubości lodu, przerębli i innych niebezpiecznych miejsc.Ponadto śnieg obciąża dodatkowo taflę lodu zmniejszając tym samym jego wytrzymałość.

 

BEZPIECZNA ŚLIZGAWKA:

Aby tworzenie ślizgawki przebiegało sprawnie - instytucja, która zamierza utworzyć lodowisko, powinna przygotować miejsce (np. odśnieżone asfaltowe boisko), na którym powinny być usypane bandy ze śniegu. Najlepiej, gdy bandy są polewane wodą i zamarznięte.

W okresie ferii zimowych straż pożarna może udzielić pomocy na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu w utworzeniu tymczasowych, sztucznych lodowisk. Do prośby należy dołączyć zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypaniu band z piasku lub śniegu ewentualnie ustawieniu barierek. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator ślizgawki.

Co robić, gdy załamie się pod Tobą lód?

• jeśli usłyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj się, ale natychmiast zawróć w kierunku brzegu, ostrzeż inne osoby,
• na pękającym lodzie, poruszaj się w kierunku brzegu czołgając się (zmniejszy to nacisk powierzchniowy na lód),
• w przypadku załamania lodu staraj się zachować spokój, jednocześnie głośno wzywając pomocy, zagrożenie stanowi również bardzo niska temperatura wody ( po 3 minutach dochodzi do wyziębienia organizmu), połóż się płasko na wodzie, rozłóż szeroko ręce i próbuj wydostać się na lód, w kierunku brzegu zawsze poruszaj się w pozycji leżącej.

Kiedy zauważysz osobę tonącą:

Pamiętaj! Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo. Jeśli lód załamał się pod osobą poszkodowaną, może załamać się również pod Tobą. Dlatego tak ważne jest wezwanie pomocy profesjonalistów.

wezwij pomoc z telefonu komórkowego - straż pożarną (tel. 998 lub 112) lub pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112),
nie biegnij w kierunku tonącego - ponieważ zwiększasz w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się również pod Tobą
jeżeli jest to możliwe podczołgaj się w kierunku osoby tonącej i staraj się podać lub rzucić cokolwiek, za co mogłaby się trzymać np. pasek, linę, gałąź, kurtkę itp., pozwalające zachować dystans od krawędzi przerębli, pomóż ofierze wydostać się na krawędź lodu, po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy w miarę możliwość zdjąć mokre ubranie, okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła, do czasu przyjazdu służb ratunkowych, często sprawdzaj stan poszkodowanej osoby, w razie konieczności rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową, jeżeli poszkodowany jest przytomny, można podać mu słodkie i ciepłe (nie gorące i bezalkoholowe) płyny do picia.

Pamiętaj! Wchodząc na lód, zawsze ryzykujesz życiem!

Więcej informacji na stronie: http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/poradniki/bezp_na_lodzie.pdf

 

MROZY, ŚNIEŻYCE:

Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0°C, może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej -30° C. Może być przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu.

Odmrożenie - jest skutkiem oddziaływania zimna (choć niekoniecznie mrozu!). W wyniku odmrożenia mogą wystąpić trwałe uszkodzenia najbardziej narażonych odmrożeniem części ciała. Typowymi objawami tego urazu są: znaczne wychłodzenie, zaczerwienienie, utrata czucia oraz bladość palców rąk i nóg, nosa, małżowin usznych.

Wychłodzenie - jest stanem, gdy temperatura wewnętrzna ciała spada poniżej 35°C.Objawami wychłodzenia są: zaburzenia świadomości do śpiączki włącznie, powolna mowa,poczucie wyczerpania, zaburzenia mowy, senność. Jeżeli u kogoś podejrzewane jest wystąpienie odmrożenia lub wychłodzenia rozpocznij powolne ogrzewanie osoby i poszukaj natychmiastowej pomocy medycznej. Rozpocznij od ogrzewania torsu tej osoby. Zdejmij przemarznięte ubranie, ułóż osobę na suchej tkaninie i okryj całe ciało kocem, folią aluminiową - ogrzewaj go własnym ciałem. Przy odmrożeniach kończyn, zanurz je w letniej wodzie o temperaturze ciała zdrowego człowieka. Na inne odmrożone części ciała nakładaj ciepłe (nie gorące!) okłady. Nie podawaj osobie dotkniętej odmrożeniem lub wychłodzeniem alkoholu.

W trakcie mrozów stosuj 10 poniższych zasad, a zima będzie dla Ciebie bezpieczną i przyjemną porą roku.

1. Ubieraj się ciepło. Zakładaj kilka warstw odzieży tak, by łatwo było je zdjąć, np. sweter, gdy się spocisz w trakcie wysiłku. Załóż bieliznę ochronną np. termiczną, ciepłą kurtkę z kapturem, czapkę, szalik, rękawiczki. Załóż nie przemakalne buty.
2. Nie wychodź na mróz głodny. Przed wyjściem zjedz kaloryczny posiłek. Możesz zabrać ze sobą termos z gorącą herbatą.
3. Nie spożywaj alkoholu. Jego wypicie przyśpiesza krążenie, a w konsekwencji zwiększa wymianę ciepła między organizmem a otoczeniem i doprowadza do szybkiego wychłodzenia ciała.
4. Zabezpiecz przed mrozem skórę twarzy i rąk, smarując je ochronnym kremem. Wyjmij ze skóry twarzy metalowe ozdoby, takie jak kolczyki.
5. Powiedz komuś (rodzinie lub obsłudze w schronisku, pensjonacie, hotelu), dokąd idziesz. Oszacuj, jak długo Cię nie będzie i poinformuj o tym kogoś, kto ewentualnie zgłosi Twoje zaginięcie. Zimą chodzi się znacznie wolniej! W dodatku łatwiej zabłądzić (przysypane śniegiem ścieżki). Nie zapomnij odmeldować się po powrocie, by uniknąć niepotrzebnych alarmów.
6. Na zimowe wycieczki nie wybieraj się sam. W grupie jest bezpieczniej.
7. Nie forsuj się. Idąc w grupie w głębokim śniegu, należy zmieniać co jakiś czas osobę prowadzącą. Torowanie drogi (przecieranie szlaku) jest bardzo męczące.
8. Kiedy popsuje się pogoda, a poczujesz się zmęczony, głodny lub zacznie Ci coś dolegać, nie wychodź na zewnątrz. Z zimą nie ma żartów.
9. Odmrożone palce możesz włożyć pod strumień zimnej lub letniej wody.
10. W przypadku dużych odmrożeń udaj się do lekarza.

(Na podstawie: A. Dobrzyńska, Polak mądry przed szkodą. O pożarach i innych zagrożeniach oraz Wydziału Prewencji Społecznej KG PSP)

Więcej informacji na stronie:

http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/poradniki/poradnik_zima_wypoczynek.pdf

oraz

http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/poradniki/poradnik_zima.pdf 

 

W dniu  30 stycznia 2019 roku odbyło się uroczyste pożegnanie strażaka – asp. sztab. Bogdana KARMAŃSKIEGO   odchodzącego na emeryturę.

Służbę w Straży Pożarnej w Lublińcu rozpoczął w dniu 01  sierpnia 1992 roku na stanowisku technika, zakończył 31 stycznia br. na stanowisku dowódcy zmiany. W imieniu swoim oraz całej załogi podziękowania za długoletnią wzorową służbę złożył Komendant Powiatowy bryg. Janusz Bula. Odchodzący na emeryturę strażak odebrał również wiele serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności i powodzenia od kolegów oraz otrzymał okolicznościowy upominek.

 

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu zakończyli akcję przekazywania kalendarzy na 2019 rok i prelekcji w placówkach oświatowych.

W spotkaniach ze strażakami uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych. Podczas spotkań zostały przekazane kalendarze na nadchodzący 2019 rok otrzymane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz omówiono tematykę konkursów dla dzieci i młodzieży umieszczonych na drugiej stronie kalendarza.

Wizyty w szkołach były też okazją do przeprowadzenia pogadanek na temat ochrony przeciwpożarowej, telefonów alarmowych i prawidłowego alarmowania służb ratowniczych, zachowania się podczas pożaru.  Podczas odwiedzin w szkołach strażacy przekazali informacje na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla i ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

Strażacy od 12 grudnia 2018 roku do 17 stycznia 2019 roku odwiedzili 55 placówek oświatowych. Łącznie w spotkaniach ze strażakami uczestniczyło ponad 1200 uczniów i nauczycieli.

 

15 stycznia 2019 roku o godz. 16:00 w Muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu odbyło się spotkanie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, mieszkańcami powiatu lublinieckiego oraz przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, podczas którego zastępca komendanta powiatowego PSP w Lublińcu mł. bryg. Artur Szymanek, oficer prasowy komendanta st. kpt. Wojciech Kwapień oraz mistrz kominiarski Józef Niewiadomski przeprowadzili prelekcję nt. "Czad - cichy zabójca", "CZUJKA na straży Twojego bezpieczeństwa...". W trakcie spotkania prelegenci odpowiadali również na wiele pytań, zadawanych przez słuchaczy, odnośnie tego "PODSTĘPNEGO ZABÓJCY". Całość spotkania zakończyła się rozlosowaniem wśród jego uczestników czterech czujników tlenku węgla (dwa ufundował Pan Józef Niewiadomski, dwa przekazano z Komendy Powiatowej PSP).