KONKURS PLASTYCZNY

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

wraz ze Starostą Lublinieckim,

który objął honorowy patronat nad konkursem,

zapraszają dzieci z przedszkoli naszego powiatu

do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Plastycznym

„Strażak – przyjaciel dzieci”

w ramach akcji  ‘Kręci mnie bezpieczeństwo!’

 

 

Regulamin

VIII Powiatowego Konkursu Plastycznego

dla dzieci w wieku przedszkolnym

pod tytułem „Strażak – przyjaciel dzieci”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
  w Lublińcu i objęty jest patronatem Starosty Lublinieckiego.
 2. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci zawodu strażaka – ratownika, poszerzanie wiedzy na temat różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń w życiu codziennym oraz kształtowanie właściwych postaw u dzieci.
 3. Uczestnicy konkursu:  dzieci przedszkoli powiatu lublinieckiego w wieku 3 – 6 lat.
  Uczestnicy startują w następujących kategoriach:
 • I grupa: dzieci w wieku 5 – 6 lat (roczniki 2011 – 2012),
 • II grupa: dzieci w wieku 3 – 4 lat (roczniki 2013 – 2014 i młodsze).

        4. Technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo z elementami kolażu. Nie będą uwzględniane prace z plasteliny i kompozycje przestrzenne.Format prac konkursowych:  A4.

        5. Na odwrocie pracy powinno być podane: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, nazwa przedszkola, nr i miejscowość, tel. kontaktowy do przedszkola lub opiekuna.

      
        6. Termin składania prac do 17 maja 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, ul. PCK 10.

        7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 maja 2018 roku.

        8. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Wybrane prace finałowe mogą być eksponowane w budynku Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu jak również zamieszczone na stronie internetowej www.straz-lubliniec.pl. Nadesłane prace stają się własnością komendy.

Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.

10 kwietnia 2018 roku w Boronowie odbyły się eliminacje szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W wyniku testów pisemnych składających się z 20 pytań dla pierwszej grupy wiekowej oraz 25 pytań dla drugiej i trzeciej grupy wiekowej, a także ustnej części, zwycięzcami turnieju zostali:

 

Grupa I:

 1. Mariusz KACZOROWSKI – 11 pkt.
 2. Katarzyna KASZUBA – 5 pkt.
 3. Oskar MILLER – 4 pkt.

Grupa II:

 1. Michał WALTER – 8 pkt.
 2. Szymon JAGUŚ – 7 pkt. (z pisemnej 16 pkt.)
 3. Bartłomiej SITEK – 7 pkt. (z pisemnej 15 pkt.)

Grupa III:

 1. Mateusz KASZUBA – 12 pkt.
 2. Darek PŁONK – 10 pkt.
 3. Bartosz BURZYK – 8 pkt.

 

GRATULUJEMY!!!

 

W dniu 10 kwietnia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się ceremonia ślubowania. Ślubowanie złożył strażak przyjęty do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu w dniu 01.04.2018 roku.

 Ślubowanie złożył:

 - str. Mateusz KAPITAN

 Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu bryg. mgr inż. Janusz BULA

Ślubowanie jest uroczystym i wymownym aktem w służbie pożarniczej. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej postanawia, że podejmujący służbę w Państwowej Straży Pożarnej strażak składa ślubowanie zgodnie z treścią roty ślubowania.

 

 

W dniu 27 marca 2018 roku  na placu Biegańskiego w Częstochowie po raz kolejny strażacy Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu włączyli się do zbiórki krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”, której patronuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z dniem 23 lutego 2018 roku, po 32 latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach st. bryg. Mirosław Kwiatkowski. Uroczystość przekazania obowiązków odbyła w Komendzie Miejskiej PSP w Świętochłowicach z udziałem zaproszonych gości, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy. Śląski komendant wojewódzki PSP powierzył pełnienie obowiązków komendanta PSP w Świętochłowicach mł. bryg. Arkadiuszowi Labocha, dotychczasowemu dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Chorzowie.

8 lutego 2018 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, w obecności zaproszonych gości oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy, odbyła się uroczystość zdania obowiązków komendanta miejskiego  Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu przez st. bryg. Grzegorza Nowaka i przyjęcia pełnienia obowiązków komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu przez mł. bryg. Radosława Lendora, który dotychczas pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta PSP w Zawierciu.

16 lutego 2017 roku, w siedzibie komendy miejskiej PSP w Piekarach Śląskich odbyła się uroczystość przekazania obowiązków komendanta miejskiego.

6 lutego 2018 roku w komendzie miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, w obecności zaproszonych gości oraz funkcjonariuszy i pracowników komendy, odbyła się uroczystość zdania obowiązków komendanta miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej przez st. bryg. Tomasza Kościowa i przyjęcia pełnienia obowiązków komendanta miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej przez kpt. Zbigniewa Gnacika,dotychczasowego zastępcy komendanta miejskiego.