W dniach od 23 lipca do 2 sierpnia 2018 roku, na terenie bazy obozowej bytomskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kokotku koło Lublińca, odbywa się obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla młodzieżowych drużyn pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu bielskiego.

26 lipca obóz wizytowali wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, śląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski, prezes zarządu oddziału powiatowego związku OSP RP w Bielsku-Białej Stanisław Nycz, komendant miejski PSP w Bielsku-Białej bryg. Zbigniew Mizera oraz komendant powiatowy PSP w Lublińcu bryg. Janusz Bula.

W trakcie spotkania śląski komendant wojewódzki st. bryg. Jacek Kleszczewski pochwalił młodzież za postawę i wybór takiej formy spędzania wolnego czasu, gdzie poza odpoczynkiem, orgaznizowane są również zajęcia z ochrony przeciwpożarowej.

Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz życzył obozowiczom, aby praca w strażackich mundurach była źródłem satysfakcji i powodem do dumy, a także podziękował kadrze i organizatorom obozu za swój wolny czas, który poświęcają na szkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Uczestnicy obozu, poza oczywistymi w okresie wakacyjnym aktywnościami, tj. kąpielami w jeziorze, plażowaniem czy wycieczkami po okolicy, biorą udział w wielu interesujących zajęciach między innymi z zakresu pożarnictwa, udzielania pierwszej pomocy oraz ekologii. Instruktorami na obozie są praktycy zarówno z Państwowej, jak i ochotniczych straży pożarnych, a także pracownicy Lasów Państwowych. Na terenie obozu uczestnicy muszą przestrzegać zasad musztry oraz regulaminu służby wewnętrznej obowiązujących w strażach pożarnych. Obozy takie jak ten, to „kuźnia kadr” dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

opracowanie: st. kpt. Patrycja Pokrzywa KM PSP w Bielsku- Białej
zdjęcia: źródło strona Facebooka wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

22.06.2018 r. zakończył się kolejny rok szkolny. Dzieci i młodzież rozpoczęła upragnione wakacje. Na terenie powiatu lublinieckiego, między innymi w ośrodkach harcerskich oraz na terenach leśnych organizowane są obozy wypoczynkowe.

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu wraz z Policją, w pierwszych dniach wypoczynku przeprowadzają wizytacje obozowisk, podczas których prowadzone są z młodzieżą oraz kadrą pogadanki, instruktaże dotyczące postępowania w chwili wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, pożaru, innych zagrożeń oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą czy w lesie, a także zasad pierwszej pomocy.

Ponadto przedstawiane są zasady łączności pomiędzy kierownictwem obozowiska z SK KP w Lublińcu. Strażacy prezentują również specjalistyczny sprzęt będący na wyposażeniu pojazdów.