W dniu 14.02.2018 o godz. 12.00 po raz kolejny na Kanale Grunwaldzkim odbyły się ćwiczenia, mające na celu sprawdzenie możliwości oraz przetestowanie sprzętu na wypadek prowadzenia akcji ratowniczej w wypadku załamania się lodu na zbiorniku wodnym.

W dniu 06.02.2018 w siedzibie KP PSP w Lublińcu odbyło się spotkanie z Członkami Uniwersytetu III wieku z Lublińca oraz Koszęcina.

W dniach 01.02-06.02.2018 strażacy KP PSP w Lublińcu prowadzili prelekcji w ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2018" uświadamiając uczestnikom zimowisk, jakie zagrożenia mogą wystąpić podczas zabaw na śniegu lub lodzie. 

Przypominamy, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłasza cztery konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży, które są umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2018 rok.

Link do strony konkursu: http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Konkurs-kalendarzowy-2018/idn:36490

 

Podczas zimowych zabaw :

  • Wychodząc z domu zostaw informację o miejscu, w które się udajesz oraz planowanym czasie powrotu.
  • Do zjeżdżania na sankach, nartach lub urządzenia ślizgawki wybieraj miejsca oddalone od ruchu samochodowego.
  • Wolno jeździć na łyżwach tylko na zorganizowanych i nadzorowanych lodowiskach, nie wolno wchodzić na lód na zamarzniętych jeziorach, stawach i innych akwenach wodnych. Cienki, kruchy lód może się załamać pod ciężarem człowieka. Co roku odnotowuje się wiele utonięć w okresie zimowym, właśnie na skutek takiego nierozważnego postępowania.
  • Zalegający na pokrywie lodowej śnieg potrafi być bardzo zdradliwy. Pod warstwą śniegu trudno ocenić zagrożenie, ponieważ nie widać grubości lodu, przerębli i innych niebezpiecznych miejsc. Ponadto śnieg obciąża dodatkowo taflę lodu zmniejszając tym samym jego wytrzymałość.

18 stycznia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu w obecności zaproszonych gości oraz funkcjonariuszy i pracowników komendy, odbyła się uroczystość zdania obowiązków komendanta powiatowego bryg. mgr inż. Andrzeja Gracy i przyjęcia obowiązków komendanta powiatowego PSP w Żywcu przez st. bryg. mgr inż. Krzysztofa Grygiela.

W dniu 03.01.2018 roku odbyła się narada służbowa w KP PSP w Lublińcu, podczas której zostały omówione najważniejsze zagadnienia do realizacji w I kwartalne 2018 roku. Kierownicy służb krótko zreferowali zakres zadań. W naradzie uczestniczył mł. bryg. mgr inż. Artur Szymanek, któremu z dniem 02.01.2018 roku Śląski Komendant Wojewódzki PSP powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu.

 

Z dniem 29 grudnia 2017r. decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Komendanta Miejskiego  PSP w Rybniku powołany został mł. bryg. mgr inż. Wojciech Kruczek, dotychczas pełniący obowiązki komendanta.

Starszy aspirant Grzegorz Płonka został wyróżniony Nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu pełni od 25 lat. Zajmuje stanowisko Dyżurnego Operacyjnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego gdzie jest odpowiedzialny min. za przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałych zdarzeniach oraz dysponowanie zastępów do działań ratowniczych. Jest strażakiem prezentującym wysoki poziom dyscypliny służbowej, wzorowo, rzetelnie i odpowiedzialnie wykonującym powierzone obowiązki służbowe.