4 maja 2019 roku podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka w Warszawie, Prezydent RP Andrzej Duda w asyście szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego wręczył nominację generalską śląskiemu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jackowi Kleszczewskiemu.

Na stopień nadbrygadiera awansowani zostali także:
- zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tadeusz Jopek,
- podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec,
- mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Łasica, 
- zachodniopomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Staśkiewicz,
- łódzki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wlazłowski.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W dalszej części obchodów uroczystość przebiegała na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wzięli w niej udział: Prezydent RP Andrzej Duda, prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, sekretarz stanu MSWiA Jarosław Zieliński oraz prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak.

Opracowanie: na podstawie KG PSP. Zdjęcia: Tomasz Banaczkowski KG PSP

 

Nadbryg. Jacek Kleszczewski jest absolwentem Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. W 1999 roku, po ukończeniu szkoły rozpoczął służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie. Od 1 stycznia 2000 roku, kontynuował ją w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Rozpoczął ją od stanowiska dowódcy zastępu. Następnie pełnił służbę między innymi jako dowódca sekcji oraz Dowódca Kompanii Szkolnej. Z dniem 14 czerwca 2016 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. 
Z dniem 17 grudnia 2016 r. został powołany na stanowisko Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W roku 2003 ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie "Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy" na Politechnice Częstochowskiej uzyskując tytuł inżyniera. W roku 2006 ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Ponadto, ukończył tamże studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie w zakresie przygotowania pedagogicznego.

W 2010 roku, pełniąc obowiązki dowódcy kompanii Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP, usuwał skutki powodzi w miejscowościach Żerków, Sandomierz, Opole, Czechowice. Prowadził działania na terenie zalanych dzielnic Częstochowy. Nadbryg. Jacek Kleszczewski koordynował działania  mające na celu usuwanie skutków powodzi, jednocześnie prowadził współpracę ze sztabem antykryzysowym, z władzami samorządowymi i pozostałymi służbami, osobiście nadzorując i koordynując działania. 3 marca 2012 roku brał czynny udział w akcji ratowniczej po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami. W dniu 23 października 2014r. wraz z kadetami ofiarnie uczestniczył w akcji ratunkowej po zawaleniu się kamienicy w Katowicach przy ul. Chopina.

Jako Śląski Komendant Wojewódzki PSP w 2017 roku dowodził usuwaniem skutków Orkanu Ksawery, w 2018 roku dowodził podczas katastrofy budowlanej w Sosnowcu, gdzie z gruzowiska wydobyto i uratowano jedną osobę. W 2018 roku kierował przygotowaniami zabezpieczenia 24 Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz  z 14 sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP14), w tym stworzeniem koncepcji realizacji poszczególnych elementów zabezpieczenia szczytu klimatycznego COP24 oraz w okresie trwania Szczytu Klimatycznego COP24 Katowice. Przedsięwzięcie zostało bardzo wysoko ocenione przez ONZ, instytucje państwowe jak i instytucje i organizacje współpracujące.

Za ofiarność, odwagę i gotowość niesienia pomocy został wyróżniony przez Wojewodę Śląskiego i Komendanta Głównego PSP. 
Nadbryg. Jacek Kleszczewski został odznaczony: W 2016 r. Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, w 2010 r. Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Materiał z KW PSP w Katowicach

W dniu 02 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzisiaj, o godz. 8:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu odbył się Uroczysty Apel połączony z uroczystą zmianą służby. W trakcie apelu została podniesiona na maszt flaga państwowa, odegrano hymn państwowy oraz przeprowadzono uroczystą zmianę służby. W apelu wraz ze strażakami uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Gawron, Pani Dyrektor Joanna Walczak wraz z nauczycielami oraz grupą młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Pani Dyrektor Renata Sady wraz z nauczycielami oraz grupą młodzieży ze Szkoły Katolickiej w Lublińcu, Pan hm Mariusz Maciów komendant lublinieckiego Hufca ZHP wraz z grupą harcerzy, przedstawiciele Uniwersytetu III wieku z Lublińca oraz mieszkańcy powiatu lublinieckiego.

 

W dniu 28 kwietnia 2019 r. w miejscowości Lubliniec - teren rekreacyjny Leśniczówka Lubliniec – zjazd z DK-11 – obwodnica Lublińca odbyły się I Mistrzostwa Powiatu Lublinieckiego w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Współorganizatorami imprezy byli: Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu i OSP Solarnia, a celem zawodów były między innymi edukacja i promocja umiejętności ratowniczych, popularyzacja ratownictwa i zwiększenie świadomości i wiedzy na temat służb ratowniczych. Partnerami przedsięwzięć byli: Firma AED Max oraz Lublinieckie WOPR.

Zawody obserwowali Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam WILK oraz Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu bryg. Janusz BULA.

W zawodach KPP:

- I miejsce zdobyła drużyna OSP Chwostek - reprezentująca Gminę Herby;

- II miejsce OSP Lubliniec;

- III miejsce OSP reprezentujące Gminę Woźniki.

Nagrody dla najlepszych drużyn wręczyli Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam WILK oraz Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu bryg. Janusz BULA.

 

Równolegle do Mistrzostw KPP przebiegały trzydniowe, organizowane przez OSP Solarnia, 2 ogólnopolskie zawody psów ratowniczych o puchar zaginionego grzybiarza, w których uczestniczyło 70 zespołów pies – ratownik z terenu całego kraju.