Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 289/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego  PSP Piątek 27 Grudnia 2019r.
został wyznaczony dniem wolnym, od pracy administracyjnej w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu i w tym dniu urząd będzie nieczynny. W zamian, dniem pracy wyznaczonym za ten dzień został 14 grudnia 2019r. ( sobota). Urząd w tym dniu będzie czynny w godzinach od 7:30 – 15:30.

5 grudnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu odbył się uroczysty apel z okazji złożenia ślubowania trzech nowych strażaków przyjętych do służby w dniu 01.12.2019 roku.

Ślubowanie jest uroczystym i wymownym aktem w służbie pożarniczej. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej postanawia, że podejmujący służbę w Państwowej Straży Pożarnej strażak składa ślubowanie zgodnie z treścią roty ślubowania:

"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych, ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Ślubowanie złożyli:

- str. Mateusz BERLIŃSKI

- str. Szymon MAJCHRZAK

- str. Łukasz WOŁOSZ

 

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu bryg. Janusz BULA.

Po uroczystym ślubowaniu komendant wręczył strażakom akty ślubowania, pogratulował pozytywnego przejścia postępowania kwalifikacyjnego oraz życzył powodzenia w służbie.

Po ceremonii ślubowania odbyło się spotkanie wigilijne dla strażaków KP PSP w Lublińcu, poprzedzone poświęceniem przez Ks. Prałata Antoniego ZAJĄCA pozyskanego w maju 2019 r. nowego sprzętu pożarniczego - ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego VOLVO z napędem terenowym i zbiornikiem na środek gaśniczy o pojemności 9000 litrów.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu\

 

23 listopada 2019 roku na terenie JRG 1 w Katowicach - Szopienicach odbyły się „I Wojewódzkie Zawody w Ratownictwie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy” o puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W zawodach wzięło udział 27 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa śląskiego.

W powyższych zawodach powiat lubliniecki reprezentowała drużyna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwostku, która przypomnijmy 28 kwietnia 2019 r. wygrała I Mistrzostwa Powiatu Lublinieckiego w KPP.

Podczas Zawodów zawodnicy mieli do wykonania cztery zadania (teoretyczne i praktyczne), na każde zadanie wyznaczono określony czas. Do pierwszego z nich (test wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy) losowo wybierano zawodnika z danej drużyny. W czasie testu pozostała część drużyny była wezwana do Komisji Sędziowskiej w celu oceny zestawu ratownictwa medycznego R1 - zestaw zawiera torbę R1, zestaw 14 szyn Kramera, deskę ortopedyczną (drugie punktowane zadanie).

Dwa ostatnie zadania to już współpraca całego zespołu podczas zadań praktycznych: 1. Sportowiec - "Po zakończonych działaniach druhowie wracając do remizy są świadkami potrącenia przez czarne BMW i8 o nr SK 524KU rowerzysty. Samochód z piskiem opon oddala się z miejsca zdarzenia"; 2. LPG - "Podczas tankowania paliwa na stacji druhowie są świadkami upadku z wysokości pracownika, który mył okna stojąc na drabinie", zawodnicy musieli przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową.

Sędziami podczas zawodów byli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz ratownicy medyczni, pełniący służbę w jednostkach PSP woj. śląskiego.

Żeby wyłonić najlepszą drużynę konieczne było przeprowadzenie dogrywki. Ostatecznie zwyciężyli druhowie z OSP Górniki, na drugiej pozycji, ze stratą tylko jednego punktu znalazła się reprezentacja z OSP Chwostek (dh Miłosz GROBARA, dh Janusz SKUBAŁA, dh Artur PSIUK, dh Filip PAWELCZYK), a na trzeciej uplasowała się reprezentacja z OSP Łaziska Średnie.

GRATULUJEMY ZAWODNIKOM A W SZCZEGÓLNOŚCI NASZYM DRUHOM Z POWIATU LUBLINIECKIEGO za zajęcia tak wysokiej pozycji w województwie ŚLĄSKIM!!!

Uroczystego wręczenia pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych dokonał Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Wilk, który pogratulował wszystkim wiedzy oraz umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach bryg. Patrycjusz Fudała.

 

Opracowanie: archiwum KW PSP w Katowicach;

                      st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu 

 

14 listopada 2019 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbył się III Ogólnopolski Memoriał im. generała brygadiera Feliksa Deli w Halowej Piłce Nożnej Oldboyów PSP. W turnieju udział wzięły reprezentacje komend z terenu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, zachodnio-pomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego oraz Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Drużynę województwa śląskiego reprezentował między innymi komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu bryg. Janusz BULA.

Końcowa klasyfikacja III Ogólnopolskiego Memoriału w Halowej Piłce Nożnej Oldboyów PSP:

  1. woj. śląskie - 13pkt.
  2. woj. dolnośląskie - 9 pkt.
  3. woj. mazowieckie - 8 pkt.

Reprezentacja województwa śląskiego już po raz drugi odniosła zwycięstwo w ogólnopolskim turnieju oldboyów.

Uroczystego zakończenia i podsumowania zawodów dokonał Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. kpt. Marek Chwała.

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM I CZEKAMY NA KOLEJNE SUKCESY!!!

 

Opracowanie: archiwum KW PSP w Katowicach;

                      st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu 

 

 

14 listopada 2019 roku, w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Katowicach-Szopienicach odbyło się uroczyste wręczenie awansów i wyróżnień z okazji „Narodowego Święta Niepodległości 2019 i 100 - lecia Powstań Śląskich”

Zebranych przywitał Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, który w swoim wystąpieniu podziękował za zaangażowanie w służbę i nawiązał do istoty bycia strażakiem : „…Jesteście dowodem na to, że nie żyjecie tylko dla siebie. W chwili, gdy była potrzeba nieśliście pomoc…”, dodał także „…Wiem, że zawsze można na Was polegać, że potraficie w życiu nie tylko zawodowym, ale i prywatnym dawać przykład bycia Polakiem, bycia patriotą..."

Śląski Komendant Wojewódzki PSP, za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, realizowanie zadań w szczególnych warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy, jak również za wysokie wyniki w zawodach sportowych, przyznał 177 nagród. Wśród funkcjonariuszy, którzy swoją postawą na rzecz ochrony przeciwpożarowej w województwie śląskim zasłużyli na to wyróżnienie znalazła się Pani st. ogn. Elżbieta KOŁTUŃSKA, Główny Księgowy w KP PSP w Lublińcu oraz mł. kpt. Piotr SKUBAŁA, dyżurny operacyjny.

Natomiast Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 11 października 2019 r. za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz duży wkład pracy w realizację zadań z zakresu przyznania dotacji jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych przyznał  nagrodę mł. bryg. Krzysztofowi SIEK, zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lublińcu.

GRATULUJEMY POSTAWY I ZAANGAŻOWANIA!!!

 

Opracowanie: archiwum KW PSP w Katowicach;

                      st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu 

11 listopada 2019 roku obchodzimy 101 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

O godz. 8:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu odbył się Uroczysty Apel połączony z uroczystą zmianą służby. W trakcie apelu została podniesiona na maszt flaga państwowa, odegrano hymn państwowy oraz odczytano List okolicznościowy Komendanta Głównego PSP z okazji Narodowego Święta Niepodległości "...To ważny dzień i znakomita okazja, by uczcić pamięć tych, którzy poświęcili swoje życie lub zdrowie w imię przyszłych pokoleń oraz odbudowie niezależnej polskiej państwowości, gdzie udało się stworzyć warunki do zaistnienia na arenie międzynarodowej niepodległego bytu oraz okoliczności sprzyjające rozwojowi gospodarczemu i społecznemu..."

Po apelu, delegacja strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu uczestniczyła w uroczystej mszy świętej polowej na Cmentarzu Wojskowym. Komendant powiatowy bryg. Janusz BULA w asyście bryg. Artura SZYMANKA oraz st. kpt. Wojciecha KWAPIENIA złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem poległych.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

31 października 2019 roku, po ostatniej służbie, odbyło się uroczyste pożegnanie strażaka – młodszego brygadiera Jana PAWELAKA odchodzącego na emerytur, który służbę w Straży Pożarnej rozpoczął w 01 sierpnia 1993 roku. Służbę zakończył 31 października br. na stanowisku dyżurnego operacyjnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. W imieniu swoim oraz całej załogi podziękowania za wzorową służbę złożył Komendant Powiatowy bryg. Janusz BULA. Odchodzący na emeryturę strażak odebrał również wiele serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności i powodzenia od kolegów oraz otrzymał okolicznościowy upominek.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu  

23 października 2019 r. zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Śląska Komenda Wojewódzka PSP, zorganizowała praktyczne ćwiczenia z rozwinięć układów pompowo-wężowych podczas dostarczania wody na duże odległości. Ćwiczenia odbyły się na terenie Nadleśnictwa Lubliniec.

W ww. przedsięwzięciu udział wzięło 10 zastępów ratowniczo-gaśniczych z województwa śląskiego, tj. Lublińca, Będzina, Częstochowy, Koniecpola, Kłobucka, Myszkowa, Sosnowca oraz Zawiercia.

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu